ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย ร้านรัตนโชติ
ที่ตั้ง
31 ซอยนนทบุรี 32 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact No. 081-903-7672/ 02-967-1080
30-05-11 1914 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

ร้านรัตนโชติ พระแกะสลัก


 พระรัตนตรัย ท่านแปลว่า แก้วอันประเสริฐสามประการคือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ซึ่งไม่มีรัตนะใดๆ ยิ่งกว่า ส่วนรัตนะในเว็บไซต์นี้ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นขึ้นตามธรรมชาติ โดยใช้เวลานานแสนนาน ก่อนเรามาเกิด และจะอยู่ต่อไปเป็นสมบัติของธรรมชาติ หลังเราไปเกิด เราเห็นคุณค่าของรัตนชาติเหล่านี้ และนำมาสร้างสรรค์ ให้เป็นงานศิลปะอันประณีตงดงาม ได้แก่ หินหยก-หินขาว หินเขี้ยวหนุมาณ ไม้กลายเป็นหิน ฟอสซิล หินแม่น้ำโขง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่า ควรค่าแก่การเคารพบูชาติดต่อ : ร้านรัตนโชติ

ที่อยู่ : 31 ซอยนนทบุรี 32 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-967-1080
มือถือ : 081-903-7672
แฟกซ์ : 02-967-1081
อีเมล์ : info@ratanachoti.com
เว็บไซต์ : http://www.ratanachoti.com
ติดต่อผู้ให้บริการ
31 ซอยนนทบุรี 32 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.