ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย สาธร พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ
ที่ตั้ง
477/2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64310
Contact No. 055-671-143/081-042-7542
29-01-08 4740 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

จำหน่ายผ้าตีนจก ผ้าพื้นเมือง จ. สุโขทัย..ร้านสาธรผ้าทองคำ

  

       บ้านหาดเสี้ยว ได้มีการจัดแสดงเรื่องราว ความเป็นมาของ ผ้าทอมือลายโบราณ
 ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นจกเก้าลายบ้านหาดเสี้ยว
 ผ้าที่ใช้ในพิธีบวชนาคด้วยขบวนช้าง ผ้าที่ใช้ในพิธีแต่งงาน ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์
  ผ้าทอมือของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยวที่สืบทอดต่อกันมานับร้อยๆปี

        
       นอกจากนี้ยังมีผ้าซิ่นทองคำ (ซิ่นไหมคำ) ผืนเก่าที่มีอายุมากกว่าร้อยปีและผืนใหม่
 ซึ่งจัดทอขี้นใช้ในพิธีแต่งงาน ผ้าซิ่นทองคำนี้เป็นผ้าที่มีความประณีต งดงาม
 ตามแบบฉบับของราชวงศ์ทางเหนือ


ทางร้านยังได้มีการจัดแสดงเรือนไทย....ของชาวไทยพวนในสมัยโบราณ....พร้อมทั้งมีการสาธิตกรรมวิธีในการทอผ้าซิ่นตีนจก
                          ของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว


ติดต่อ : ร้านสาธร พิพิธภัณฑ์ ผ้าทองคำ
คุณสาธร โสรัจประสพสันติ
ทีอยู่ : 477/2  ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64310
โทรศัพท์ : 055-671-143
มือถือ : 081-042-7542
แฟกซ์ : 055-630-058

ติดต่อผู้ให้บริการ
477/2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64310
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.