ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย บริษัท โอเพ่น เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง
n/a
Contact No. 086-603-9383
20-10-09 2803 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
บริษัท โอเพ่น เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

      โปรแกรม I love library สำหรับสร้าง  (I Love Library Builder)
และเปิดอ่าน
(I Love Library Viewer  ) หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-Book)

I love Library แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ1. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง (Developer)


แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
Personal Edition
สำหรับการใช้งานของบุคคลโดยทั่วไป ที่ไม่ได้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือธุรกิจ
Commercial Edition
สำหรับการใช้งานในองค์กร หน่วยงาน และบริษัท สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือธุรกิจได้ โดยไฟล์ที่สร้างจากชุด Commercial เมื่อ Upload เข้าเว็บไวต์ I Love Library จะำไม่มีการจำกัดขนาดไฟล์ที่ Upload
Network Edition
สำหรับการใช้งานแบบเครือข่ายในองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัท เหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะของห้องสมุด คือ มีการติดตั้งบนระบบ Intranet หรือ Internet ขององค์กรเพื่อให้มีการกระจายของสื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่สร้างไว้ภายในหน่วยงาน หรืออาจจะนำไปใช้ในลักษระของการจัดเก็บเอกสารการประชุม คู่มือ ระเบียบ รวมไปถึงการต่อเชื่อมกับระบบ Knowledge Management
Publisher Edition
สำหรับการนำไปใช้งานของผู้ประกอบการสำนักพิมพ์หรือสำหรับนักเขียนที่ต้องการสร้างสื่อ อิเล็กทรอนิคส์ไปเพื่อจำหน่าย สื่อที่สร้างขึ้นมาระบบของ I love Library จะทำการสร้างระบบ Lock เพื่อป้องกันการ copy โดยเจ้าของหนังสือหรือสื่อที่สร้างขึ้นสามารถกำหนดสิทธิอนุญาตให้ผู้ซื้อสามารถที่จะติดตั้งหนังสือสื่อที่ซื้อไปได้ใหม่กี่ครั้ง


2. โปรแกรมที่ใช้ในการอ่าน (Viewer)

เมื่อผู้ใช้งานต้องการที่จะอ่านหรือเปิดสื่ออิเล็คทรอนิคส์ที่สร้างขึ้น สามารถเปิดอ่านได้โดยโปรแกรม Viewer
ซึ่งสามารถ Download จาก www.IloveLibrary.com ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรแกรมจะแบ่งการเก็บตามประเภท
หนังสือ แม็กกาซีน อัลบั้มภาพ และ Catalog และในแต่ละประเภทผู้ใช้งานสามารถกำหนดกลุ่มในแต่ละประเภทได้อีก  

      
ติดต่อ : บริษัท โอเพ่น เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

Khun Siraprapa  Sripan

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ซ.สายลม พหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  : 02-278-4851-5
โทรศัพท์มือถือ : 086-603-9383
โทรสาร  : 02-278-4899
อีเมลล์ : info@ilovelibrary.com
เว็บไซต์ : http://www.ilovelibrary.com  
ข้อมูลสินค้าและบริการ
สินค้าใหม่
ติดต่อผู้ให้บริการ
n/a
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.