ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย Biopharm Chemicals Co.,Ltd.
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. (+66) 2 259-0990
05-11-08 24941 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายยาที่มีคุณภาพ


          บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 เป็นผู้ดำเนินกิจการด้าน เวชภัณฑ์ ในประเทศไทย เริ่มต้นด้วยการเป็นตัวแทนนำเข้ายาสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ด้วยปรัชญาในการทำงานว่า “Better Product for a Better Life”

         ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีจนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับมาจนถึงครบรอบ 30 ปี
ในปีนี้ มียอดขายติดอันดับ 1 ใน 4 ของอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ โดยมีอัตราเติบโตของยอดขายโดยเฉลี่ยเป็นเลขสองหลัก

         บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายกว่า 100 ตำรับ มีสัดส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านโรงพยาบาล 70% และผ่านร้านขายยาชั้นนำ 30%
ผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด จัดจำหน่ายเป็นเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีจุดประสงค์ ที่จะผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยได้ใช้ยาที่ได้มาตรฐานสากล ในราคาคนไทย

ซึ่งเวชภัณฑ์ของเรา ผลิตจาก โรงงานไบโอแลป หรือ บริษัท ไบโอแลป จำกัด เป็นโรงงานที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานมากมาย ดังนี้
• เป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
• ได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิตยา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

การพัฒนาทางเทคโยโลยี
 
โรงงานไบโอแลป นับเป็นบริษัทแห่งเดียวในปัจจุบัน ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถทำการสังเคราะห์สารเคมีที่เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญได้สำเร็จ เพื่อใช้ในการผลิตยาประเภทยากระเพาะ ยาคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทฯ แรกที่ได้รับการศึกษาชีวสมมูล หรือ Bio Equivalence ของยาเพื่อให้ยาที่ผลิตได้คุณภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ นอกจากผลิตยาที่มีคุณภาพ ยังมีการลงทุนด้านเครื่องมือเทคโนโลยีและเครื่องจักรต่างๆ ที่ทันสมัยอื่นๆ ในการผลิต เช่น FREEZE DRY และในด้านเครื่องตรวจสอบคุณภาพ เช่น เครื่อง HPLC เพื่อหา IMPURITY ของสารเคมี เป็นต้น

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด / Biopharm Chemicals Co.,Ltd.
ที่ตั้ง : บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 55 อาคารไบโอเฮาส์ ชั้น 7 ซอยพร้อมพงษ์
           ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (+66) 2 259-0990, (+66) 2 260-0710
แฟกซ์ : (+66) 2259 0998
อีเมล์ : info@biopharm.co.th
เว็บไซต์ : http://www.biopharm.co.th

COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.