ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย จำหน่ายกิ่งพันธุ์ ลำใย พันธุ์พวงทอง
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 089-791-6519
22-09-08 3967 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

จำหน่ายกิ่งพันธุ์ ลำใย พันธุ์พวงทอง มีจำนวนมาก (วิโรจน์)


 
  จำหน่าย กิ่งพันธุ์ ลำใย พันธุ์พวงทอง มีจำนวนมาก
  คุณสมบัติพิเศษ เปลือกบาง เนื้อหนา เมล็ดเล็ก แห้งหวาน
  ตอนแก่เต็มที่เนื้อจะสุกสีเหลือง น่ารับประทาน
  พวงใหญ่ 1 พวง จะมีขนาดตั้งแต่ 1.5 กิโลกรัมขึ้นไป
  พวงใหญ่ที่สุดที่เคยผ่านมา 5.3 กิโลกรัม ให้ผลผลิตงามเป็นที่น่าพอใจ
  ให้คำปรึกษาฟรี รับประกันกิ่งพันธุ์ทุกกิ่ง

  สนใจดูสวนลำใยติดต่อได้ เจ้าของสวนใจดีครับ

ชื่อผู้ติดต่อ  :   คุณวิโรจน์ วัฒนอุดมสุข
ที่อยู่    :   ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ : 089-791-6519
อีเมลล์ :  koby_kob@hotmail.com

COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.