ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย สถาบันดนตรี briosomusic (บริโอโซ่)
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 081-828-5710
19-05-11 3753 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม


Brioso บริโอโซ่ สถาบันสอนเปียโน สำหรับผู้ใหญ่

Brioso คือ สถาบันสอนดนตรี ที่มุ่งเน้นหลักสูตรเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนดนตรีเพื่อความเพลิดเพลิน
เนื่องจากผู้ใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบมาก ทำให้มีเวลาเรียนจำกัด

Brioso จึงพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรเลงเพลงได้ในเวลาไม่นานนัก
อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับอรรถรส ความเพลิดเพลิน ตามความสนใจของแต่ละคนอีกด้วย

Brioso บริโอโซ่
วันเวลาทำการ                                               อำนวยการสอนโดย นฎา สีบุญเรือง
จันทร์-ศุกร์      10.00 - 20.00 น.                                              ศิริพร กฤชโชติไพบูลย์
เสาร์-อาทิตย์   09.00 - 17.00 น.                                             สุพัชรี  ศิริกุลวัฒนา

Brioso บริโอโซ่
ที่อยู่ : เลขที่ 17 ศาลาแดง ซ.1 กทม.10500
Tel : 081-828-5710 , 081-819-7022 , 081-563-6558
Fax : 02-285-6891
E-Mail : briosomusic@hotmail.com
Website : http://www.briosomusic.com

รายละเอียดคอร์ส
Not Specified
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.