ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย sweetpowder.com/thaidancesport.com/apartmentram.com/1bahthotel.com/thaimasage.com
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 02-722-6602 - 10, 02
14-10-09 7804 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม


สอนเต้นลีลาศ ทุกจังหวะ


เรียนลีลาศแบบกลุ่ม เพื่อการเข้าสังคม เพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างบุคคลิกภาพที่ดี
เพื่อสลายความเครียด เพื่อปูทางไปสู่การฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันแบบสากล
กลุ่มละประมาณ 10 คน สอนโดยครูที่มีความสามารถและรู้จริง เรียนง่าย สนุก และเห็นผลเร็ว

   

ต้องการเรียนแบบส่วนตัวหรือกลุ่มเล็ก ติดต่อครูผู้ฝึกสอนตามอัธยาศัย ฟลอร์ไม่รับค่าสอน รับเฉพาะค่าฟลอร์


จันทร์-พุธ-ศุกร์ 17.00-19.00 น. เรียนสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 2 ชั่วโมง


ค่าเรียนแบบกลุ่ม เดือนละ 3,000 บาท + ค่าสมาชิกฟลอร์ วันละ 100 บาท ***แถมน้ำดื่ม 1 ขวด***


@@@ สมัครเป็นสมาชิกเพียงปีละ 4,000 บาท แล้วมีสิทธิ์ได้ใช้ฟลอร์ฝึกซ้อมทุกวัน @@@
วันละ 24 ชั่วโมง ตลอด 1 ปี ที่เป็นสมาชิกติดต่อสอบถามได้ที่.....
Bangkok Rama Hotel [Baan Siri]

1546 ถ.พัฒนาการ, สวนหลวง, กทม. 10250
โทร: 02-722-6602 - 10, 02-322-7723 - 7
แฟกซ์: 02-722-6612

COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.