5,000 บาท
ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย Pha
ที่ตั้ง
ถ.สุขุมวิท 103
Contact No. 0844581872/0830335746
04-03-13 46 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม


หลักสูตรการบัญชีเพื่อการวิเคราะห์งบการเงินเนื้อหาหลักสูตร
·         วิเคราะห์รายการค้า·         ลงสมุดรายวันทั่วไป·          บัญชีแยกประเภท·          งบทดลอง·         กระดาษทำการ·         ปิดบัญชี·         ปรับปรุงบัญชี รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน·         รายงานงบกำไรขาดทุน งบดุล·         ผังบัญชี·          งบการเงิน·           Trend Analysis·         Case Study ราคา  5,000  บาท เรียนส่วนตัวเรียน 3 วันวันละ 3 ช.มสนใจติดต่อสอบถามได้ที่คุณภา 084-4581872 ,083-033-5746

ข้อมูลการเรียนการสอน
คอร์สรายบุคคล
บัญชีบริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย
รายละเอียดผู้สอน
เพศหญิง
10 ปีขึ้นไป
ติดต่อผู้ให้บริการ
ถ.สุขุมวิท 103
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.