ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย ประทาน หาญทวีวงศา
ที่ตั้ง
เสนานิคม
Contact No. 080-2701915/02-9419661
13-02-13 261 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

บ้านประหยัดพลังงาน  ออกแบบ แบบบ้านสำเร็จรูป Green Home by GreenDwell

GreenDwell กรีน ดเว็ล เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบอาคารเพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวคิดหลักของเราคือการนำความรู้และการวิเคราะห์ด้านการออกแบบประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เข้ามาผสมผสานในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

ประเภทของบริการ ดังนี้

  1. ออกแบบ และสร้าง บ้านประหยัดพลังงาน
  2. ออกแบบสถาปัตยกรรม
  3. ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Website : http://www.green-dwell.com

Email     : greendwell@gmail.com, info@green-dwell.com

Facebook : www.facebook.com/greendwell

Tel        :  02-941-9661 ,080-270-1915

 

 

Green Dwell is a firm specialized sustainable design by integrating environmental research with architectural design process

 

Scope of Services

 

  1. Design+Build green homes
  2. Architectural Design
  3. LEED® and Sustainable Design Consultancy

 

Information

Website : http://www.green-dwell.com

Email    : greendwell@gmail.com , info@green-dwell.com

Tel        :  02-941-9661,080-270-1915

ให้บริการมาเป็นเวลา
1- 3 ปี
ติดต่อผู้ให้บริการ
เสนานิคม
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.