5 results for:ผ้าด้นมือ
 
 ศิลปะ หัตถกรรม (2)
 ซื้อ ขาย (1)
 ครัวเรือน (1)
 การศึกษา (1)
 
 
ผู้ผลิดผ้าคลุมเตียงด้นมือตำบลช่อแฮ เป็นงาน Hand-made ทั้งผืน ใช้วัสดุเกรดA ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็น OTOP ระดับ 4 ดาว ของจ.แพร่ มีแบบต่างๆให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.