5 results for:ผ้าด้นมือ
 
 ศิลปะ หัตถกรรม (2)
 ซื้อ ขาย (1)
 ครัวเรือน (1)
 การศึกษา (1)
 
 
ผ้าคลุมเตียง/ผ้าห่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มชาวบ้าน ใน ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ในการผลิตคนไทยในสมัยโบราณนิยมทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีโรงงานทอผ้า แต่ละครัวเรือนจึงต้องเรียนรู้ วิธีการ
 
ผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมผ้าด้นมือ (Quilting) ทำมามากกว่า 3 ชั่วอายุคน ด้นด้วยมือทั้งผืน Hand-Made ใช้วัสดุชั้นดี เกรด A ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็นหนึ่งในสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มีแบบต่างๆใ
 
นาราดาคราฟท์ หัตถกรรมด้นมือ ทำงานผ้าลวดลายต่างๆ นาราดาคราฟท์ หัตถกรรมด้นมือ ทำงานผ้าลวดลายต่าง ผ้าทำมือ เป็นงานดีไซน์ โดยลูกค้าสามารถนำแบบมาให้ทำ และสามารถทำงานผ้าได้ทุกอย่าง โดยทางร้านจะวางแบบ และกำ
 
ผู้ผลิดผ้าคลุมเตียงด้นมือตำบลช่อแฮ เป็นงาน Hand-made ทั้งผืน ใช้วัสดุเกรดA ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็น OTOP ระดับ 4 ดาว ของจ.แพร่ มีแบบต่างๆให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
 
นาราดาคราฟท์ รับเปิดสอนงานหัตถกรรมด้นมือ ทำงานผ้าลวดลายต่างๆ นาราดาคราฟท์ หัตถกรรมด้นมือ ทำงานผ้าลวดลายต่าง ผ้าทำมือ เป็นงานดีไซน์ โดยลูกค้าสามารถนำแบบมาให้ทำ และสามารถทำงานผ้าได้ทุกอย่าง โดยทางร้านจ
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.