4 results for:ริบบิ้นห่อเหรียญ
 
 ศิลปะ หัตถกรรม (3)
 ซื้อ ขาย (1)
 
 
รับสั่งทำและจำหน่าย เหรียญห่อริบบิ้น - ใช้โปรยทานในงานบวชหรืองานศพ ราคาจัดจำหน่าย - เหรียญ 1 บาท จำหน่ายราคาิ เหรียญละ 2.80 บาท ถ้าสั่งจำนวน500เหรียญขึ้นไปจำหน่ายราคา เหรียญละ 2.50 บาท - เหรียญ 2 บาท
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.