6 results for:ใส่ฟันปลอม
 
 สุขภาพ (6)
 
 
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้เปิดบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ปัญหาสุขภาพฟัน และรักษา ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการป้องกันการติดเชื้อ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาล
 
ศูนย์ทันตกรรม (Dental Center) โรงพยาบาลลาดพร้าว ศูนย์ทันตกรรม (Dental Center) * ทันตกรรมเด็ก ( Pedodontic ) * ทันตกรรมจัดฟัน( Orthodontic) * ศัลยศาสตร์ช่องปาก( Oral & Maxillofacial ) * ทันตกรรมปร
 
ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลยันฮี ฟัน มิใช่เพียงแค่ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร หรือ ช่วยในการ ออกเสียงให้พูดให้ชัดเท่านั้น ฟันยังช่วยรักษาโครงสร้างของใบหน้าให้ดูดี น่ามองอีกด้วย ผู้ที่มีฟันเรียงเป็น
 
คลินิกทันตกรรม ไนซ์สไมล์ (Nice Smile Dental Clinic) คลินิก ทันตกรรม ไนซ์สไมล์ NICE SMILE DENTAL CLINIC * ทำฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง * ให้บริการทางทันตกรรม ได้แก่ * ถอนฟัน (300 - 500 บาท) * อุดฟัน (สี
 
รับทำฟันปลอมแบบถอดได้ รับซ่อมฟันปลอมที่ชำรุด แตกหักซีฟันปลอมหลุดแล้วจะเติมเข้าไปใหม่ รับแก้ฟันปลอมที่ไปทำมาแล้วใส่ไม่ได้
 
รับทำฟันปลอมแบบถอดได้ รับซ่อมฟันปลอมที่ชำรุด แตกหักซีฟันปลอมหลุดแล้วจะเติมเข้าไปใหม่ รับแก้ฟันปลอมที่ไปทำจากที่อื่นมาแล้วใส่ไม่ได้
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.