เรียน ปวส. เทียบโอนประสบการณ์ 1 ปีจบ เรียนง่าย ผ่อนสบายต่อปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีจบ

 • wasana ( Post Date: 19-Jul-2010 )
  เรียนต่อ ปวส.เทียบโอน 1 ปี

          วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เป็นสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) และ โรงเรียนอินเตอร์แคร์บริรักษ์ (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)  รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ระยะเวลาเรียน 1 ปี (2 ภาคเรียน)

  หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม. 6 หรือ เทียบเท่า  พร้อมดูเอกสารตัวจริง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองการทำงาน
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  • หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีชื่อในใบแสดงผลการเรียนไม่ตรงกับบัตรประชาชน

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 25000 บาท

 •   ตอบกลับ | แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
แสดงผล 1 - 5 ของ 5 ลงโฆษณา      < ก่อนหน้า   1  ต่อไป >
  
สยาม ( วันที่ลงโฆษณา: 07-May-2011 ) แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
เรียนไปผ่อนไปได้ไหมครับ
แอม ( วันที่ลงโฆษณา: 28-Jan-2011 ) แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
จะสมัครเรียนแต่ไปไม่ถูก
จุรารัตน์ สุวรรณ ( วันที่ลงโฆษณา: 17-Sep-2010 ) แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
ถ้าสนใจเรียนต้องทำอย่างไรบ้างคะ? จบ ม. 6 และมีประการณ์ทำงานเรียนได้มั๊ย
peerapol ( วันที่ลงโฆษณา: 15-Sep-2010 ) แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
<<ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรียนปริญญาตรีทางอินเทอร์เน็ต>> ทางเลือกใหม่ของการศึกษาไทยในยุคไอที ขยายโอกาสทางการศึกษา มีอิสระแห่งการเรียนรู้ ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้ตลอดเวลา สร้างนวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Web Conference โดยสถาบันรัชต์ภาคย์ (ชื่อเดิมวิทยาลัยรัชต์ภาคย์) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบศึกษาทางไกล เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Web Conference) 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3 สาขาวิชา ได้แก่ การบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป 2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการภาครัฐและเอกชน หมายเหตุ : ปริญญาตรี 129 หน่วยกิต จบภายใน 1-3 ปี ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองจาก สกอ. ก.พ. และ ก.ค. แล้ว ปริญญาที่ได้รับเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยรัฐทุกประการ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพีรพล ไทยทอง โทรศัพท์ : 080-6613299 e-mail : peerapol_teacher@hotmail.com
ประมวล ( วันที่ลงโฆษณา: 25-Aug-2010 ) แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
ต้องการทราบรายละเอียดครับ 0870068014
แสดงผล 1 - 5 ของ 5 ลงโฆษณา      < ก่อนหน้า   1  ต่อไป >
  
กรุณาลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก่อนโพสข้อความ เพื่อแสดงชื่อและ avatar ของท่าน
 
ชื่อ:
คำถามและคำตอบ
- จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่เกิน 5,000 ตัว (หรือประมาณ 850 คำ)Max. 5,000 characters (approximately 850 words)
- ห้ามลงโฆษณาไร้สาระใดๆ และ/หรือใช้สื่อรุนแรง อนาจารในการลงโฆษณา
พิมพ์ข้อความที่แสดงจากภาพ:     
หัวข้ออื่นๆ
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.