การตั้งศาลพระภูมิ

 • นารายณ์เวทย์ ( Post Date: 27-Apr-2010 )

  พระภูมิเจ้าที่จำเป็นต้องมีหรือไม่

  การตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ เป็นการสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ฝึกจิตใจให้มีความกตัญญูต่อสิ่งที่มีพระคุณ แต่ไม่ควรมุ่งมั่นในเรื่องความศักดิ๋สิทธิอิทธิปฏิหาริย์ แต่หากไม่มีจะเพราะจำเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ อาจเป็นเพราะสถานที่ไม่เหมาะสมหรืออื่นใด หากแต่มีจิตใจที่เคารพให้ความนับถือในเทวดาที่อารักขาแผ่นดิน และเวลาทำบุญบ้านหรือทำบุญอื่นใด ก็ให้อุทิศถึงพระภูมิเจ้าที่บ้างซึ่งปกติคนไทยก็นิยมทำกันแบบนี้อยู่แล้ว

  ** ฉะนั้นสรุปแล้วก็คือ พระภูมิเจ้าที่จะมีได้ก็ดี หากมีไม่ได้ก็ไม่เกิดเรื่องเสียหายอะไร **

  ** หลายคนเชื่อว่าการตั้งศาลพระภูมิและการบูชา ให้ทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่กับการพลีบูชา ถ้าเคารพนับถือและไหว้ดีพลีถูก จะนำลาภนำโชคมาให้และจะไม่มีเบียดเบียนให้ตกต่ำ แต่ถ้าล่วงละเมิดอาจให้โทษได้ จากความเชื่อนี้จึงเชื่อว่า การตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ จำเป็นต้องมีการตั้งให้ถูกหลักเกณฑ์และมีการทำพิธีทึ่ถูกต้องเพื่อให้เกิดคุณในการสักการะบูชา

  ประเภทของศาล

  1. ศาลพระภูมิ

  คือ เจ้าที่ ต้องอยู่นอกบ้านเฉพาะชั้น 1 เท่านั้นตั้งบนดาดฟ้า พระภูมิ ( ดิน ) ไม่มีพลัง กลายเป็นที่อาศัยของวิญญาณอย่างอื่น

  2. ศาลตายาย เป็นบริวารศาลพระภูมิหากตั้ง ตี่จู้ - พระภูมิ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้ง ศาลพระพระภูมิ ศาลตายาย

  3. ศาลพระพรหม มาจากฟ้า ตั้งชั้นใดก็ได้แต่การตั้งค่อนข้างยุ่งยากมากกว่า เพราะท่านมี 4 หน้า และปกติหน้าทั้ง 4 ไม่ควรถูกบัง จึงเหมาะกับ 4 แยก หรือโรงงานขนาดใหญ ไม่เหมาะกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตำแหน่งการวาง ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลตายาย เหมาะกับดาวบารมีที่ดี เช่นบารมีประจำยุค บารมีหนุน เพื่อเสริมบารมีดาวลาภที่ไม่ดี เช่นลาภเสื่อม ลาภวิบัติ เพื่อหยุดการรั่วไหล สูญเสีย

  ทิศทาง ต้องเป็นองศาที่ดี อย่างน้อยที่สุดต้องไม่เกิดโทษ เช่น ตั้งทิศทางล้มเหลว ตั้งทางที่ด้านหน้าเป็นลาภวิบัติ

  การตั้งศาลพระภูมิ สิ่งที่ต้องคำนึงในการตั้งศาลพระภูมิ คือ สถานที่ตั้ง,ทิศทาง,วันและฤกษ์ตั้ง,ความสูงของศาลพระภูมิและผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

  1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่

  2. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ

  3. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก

  4. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ

  5. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน

  6. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง

  7. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

  ทิศทาง การหันหน้าศาลพระภูมิสู่ทิศมงคล

  1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทิศอีสาน เป็นทิศที่ดีที่สุดหากตั้งศาลหันไปทิศนี้บ้านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

  2. ทิศตะวันออก หรือ ทิศบูรพา เป็นทิศที่ดีอันดับหากตั้งศาลหันไปทิศนี้บ้านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 100 ปี หลังจากนั้น จะมีแต่เสื่อมลงๆจนถึง ขั้นหาความสุขความเจริญไม่ได้

  3. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ทิศอาคเณย์ เป็นทิศที่ดีอันดับ 3 หากตั้งศาลหันไปทิศนี้บ้านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 50 ปี หลังจากนั้น จะมีแต่เสื่อมลงๆจนถึงขั้นหาความสุขความเจริญไม่ได้

  ทิศต้องห้ามในการตั้งศาลพระภูมิ คือ ทิศตะวันตกและทิศใต้เมื่อหาทิศทางตั้งศาลได้แล้วจะต้องพูนดินให้สูง 1 คืบ เกลี่ยดินด้วยมือและทุบให้แน่น ห้ามใช้เท้าเด็ดขาด และเตรียมน้ำมนต์ไว้พรมบริเวณพื้นดินเพื่อขับไล่ภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ น้ำมนต์ที่ว่านี้เรียกว่า " น้ำมนต์ธรณีสาร " น้ำมนต์ธรณีสารนี้ ทำได้โดยนำน้ำธรรมดาไปให้พระท่านสวดพระพุทธมนต์ทำเหมือนน้ำมนต์ทั่วไปแต่ต่างกัน ตรงที่ให้ท่านนำใบไม้ต้นธรณีสารมาใส่ลงในน้ำที่จะทำน้ำมนต์     การตั้งศาลพระภูมิของสถาบันนารายณ์เวทย์            ตั้งศาลพระภูมิให้เหมาะสมกับฐานะของเจ้าบ้าน  เจ้าเรือน  ไม่มีการวางค่ายกล  เน้นความเป็นศิริมงคล และความสมพระเกียรติแก่พระภูมิเจ้าที่   ** สอบถามเพิ่มเติมที่ 081-4393907  หรือ www.naraivate.com

 •   Reply | Report spam
  
 • Any reply, just add here!
  
Already registered as a member? Please login to show your display name and avatar at your comments.
 
Name:
Question & Reply
- Max. 5,000 characters (approximately 850 words)
- Please do not post any foul, offensive and/or obscene material.
Verification code: