0 โฆษณา

ราชพฤกษ์เนอรสเซอรี่ เข้าสู่ระบบครั้งสุดท้าย: 2011-06-07 13:24:01

พัฒนาการในวัยสำคัญยิ่ง คุณรู้ว่า ลูกน้อยต้องการเพื่อน ราชพฤกษ์เนอร์สเซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 6 เดือน ถึง 3 ขวบ ติดต่อ 02 864 7442 เตรียมพร้อมพัฒนาการให้ลูกน้อย....เติบโตอย่างมั่นใจ - เราดูแลด้านอาหารอย่างมีคุณภาพ ตามความต้องการของร่างกายครบทุกมื้อ - ดูแลพัฒนาการ ติดตามผล ด้าน ไอคิว อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ฝึกพื้นฐานการ คิด โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวหลัก เช่นการใช้รูปทรง และเกมฝึกสมอง เพื่อให้ เกิดทักษะพื้นฐาน - พัฒนาการ อีคิว ทำให้เด็กมีพฤติกรรมกล้าแสดงออก แ แสดงทั้งหมด

ประกาศโฆษณา(0)

ถาม-ตอบ Q& A
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.