2 โฆษณา

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย เข้าสู่ระบบครั้งสุดท้าย: 2008-05-08 09:18:04

ประกาศโฆษณา(2)

ถาม-ตอบ Q& A
 
เพิ่ม Bookmark
บริการสระว่ายน้ำ สมาชิกครั้งละ 50 บาท ไม่เป็นสมาชิก 80 บาท อยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยฯ รับสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กและสตรีคอร์สละ 600 บาท เรียน 10 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง หรือใช้บริการสระสมาชิกครั้งล
 
เพิ่ม Bookmark
รับสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กและสตรี รับสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กและสตรีคอร์สละ 600 บาท เรียน 10 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง หรือใช้บริการสระสมาชิกครั้งละ 50 บาท ไม่เป็นสมาชิก 80 บาท อยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัย
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.