ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย เมย์
ที่ตั้ง
n/a
Contact No. 086-3240186 /085-5579383
21-10-09 1573 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

บริษัท สตาร์เจ็ท จำกัด 

 ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ป้ายโฆษณา อิงค์เจ็ท ทั้ง Outdoor-Indoor

ในราคาที่ถูก แต่งานมีคุณภาพ 

เช่น  banner , ธงญี่ปุ่น , x-stand ,เป็นต้นติดต่อได้ที่ 086-3240186 (เมย์) , 085-5579383
Email :
starjet@163.com

โปรดระบุ
ไม่ระบุ
ติดต่อผู้ให้บริการ
n/a
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.