05 บาท
ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย wasteinnotech
ที่ตั้ง
N/A
Contact No. 0867725108/0827962560
30-01-13 677 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

บริษัท เวสท์ อินโนเทค จำกัด

รับ กำจัดกากของเสีย, รับกำจัดขยะ, กากอุตสาหกรรม, รับกำจัดขยะอุตสาหกรรม, ของเสียอันตราย, ขยะติดเชื้อ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการกำจัดของเสียทุกประเภทให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและถูกต้องตามกฏหมายในราคาที่เหมาะสม เรามีความยืดหยุ่นในการดูแลท่านถึงแม้ของเสียของท่านจะมีปริมาณน้อยก็ตาม


เมื่อ ท่านใช้บริการกำจัดของเสียกับเรา ท่านจะไม่ต้องกังวลว่าจะปฏิบัติหรือจัดทำเอกสารได้ไม่ครบถ้วนตามกฏหมาย ของกรมโรงงานฯ (ทำให้ท่านอาจเสียค่าปรับสูงสุดถึง 200,000 บาท) เนื่องจากเราดูแลเรื่องเอกสารที่ต้องจัด ทำตามกฏหมายให้ท่านทั้งหมด เหมาะสำหรับโรงงานที่กำลังจะเริ่มเข้าระบบตามกฏหมายเรื่องการจัดการของเสีย ของกรมโรงงานฯ

สำหรับการกำจัดของเสียกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีบริการออกหนังสือรับรองการกำจัดพร้อมรูปถ่ายการกำจัดพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ ยืนยันกับ Auditor หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการกำจัด

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

hotline : 086-772-5108

website : http://www.wasteinnotech.co.th/
e:mail : center@wasteinnotech.co.th

COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.