3,000 บาท
ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย wanchai
ที่ตั้ง
3130 ม.10 ต.สำโรงเหนือ อ. เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
Contact No. 0809678249/0869515530
31-01-13 237 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม


รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 15 มิถุนายน 2554  รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (พม่า  ลาว  กัมพูชา)  ตรวจสุขภาพ  ประกันสุขภาพ  และยื่นใบอนุญาตทำงานแทนนายจ้างที่จะเปิดรอบใหม่เดือน มิ.ย.  2554 นี้ ค่าบริการ  3,000  บาท / คน   ติดต่อ  080-9678249   วันชัย

บริการขึ้นทะเบียนแรงงานผิดกฏหมาย รอบใหม่ 15 มิถุนายน  2554  รับดำเนินการทุกขั้นตอนแทนนายจ้าง    จนเป็นแรงงานถูกต้องตามกฏหมาย ค่าบริการ 3,000 บาท / คน ขั้นตอนที่  1      ยื่นคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว    ขั้นตอนที่  2      ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนประวัติต่างด้าวขั้นตอนที่  3      ยื่นนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพขั้นตอนที่  4      ยื่นคำขออนุญาตทำงาน  1 ปี ติดต่อ  080-9678249    วันชัย   พิเศษ... ( เหมาจ่าย  ค่าธรรมเนียม + ตรวจสุขภาพ + ค่าทำเอกสาร+ค่าดำเนินการ รวม 7,000 บาท / คน )  กรณีลูกจ้างหลายคน

ให้บริการมาเป็นเวลา
ไม่ระบุ
ติดต่อผู้ให้บริการ
3130 ม.10 ต.สำโรงเหนือ อ. เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.