ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย Thai Poly-Glu Sales Co., Ltd.
ที่ตั้ง
998/252
Contact No. 081-804-4086
20-11-09 661 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ด้านการแปล และเชี่ยวชาญในหลายแขนงวิชา เช่นบัญชี บริหารธุรกิจ วิศกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ พร้อมพิมพ์ให้ด้วยคอมพิวเตอร์ และมีการสอบทานงานโดยเจ้าของภาษาก่อนส่งถึงมือคุณ ในราคาดังต่อไปนี้ 
อังกฤษ -> ไทย            100 / A4          250 / A4 เอกสารพิเศษ, ศัพท์เทคนิคเฉพาะ
ไทย -> อังกฤษ            200 / A4          350 / A4 เอกสารพิเศษ, ศัพท์เทคนิคเฉพาะ
ญี่ปุ่น -> ไทย              250 / A4           400 / A4 เอกสารพิเศษ, ศัพท์เทคนิคเฉพาะ
ไทย -> ญี่ปุ่น              300 / A4           450 / A4 เอกสารพิเศษ, ศัพท์เทคนิคเฉพาะ
อังกฤษ -> ญี่ปุ่น          350 / A4          500 / A4 เอกสารพิเศษ, ศัพท์เทคนิคเฉพาะ
ญี่ปุ่น -> อังกฤษ          350 / A4          500 / A4 เอกสารพิเศษ, ศัพท์เทคนิคเฉพาะ 

- ส่งต้นฉบับมาทางอีเมลเพื่อให้ทีมงานของเราเสนอราคาก่อนตัดสินใจ หากมีเกิน 10 หน้าเรามีส่วนลดให้
- สามารถรับ-ส่งงานได้ทาง E-mail, Fax หรือไปรษณีย์ EMS

- นักแปลของเรา คือเจ้าของภาษาผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศทั้งญี่ปุ่น และอเมริกา

 “ แปลงานเร็ว มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา ” 
ติดต่อ : Mr. Ken
E-mail: thaipolyglu@gmail.com
โทรศัพท์: 081-804-4086
ติดต่อผู้ให้บริการ
998/252
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.