ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 0-2422-9111 ??? 2301/085-920-7375
08-08-08 4300 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

รับจัดโปรแกรมทัวร์ ทั้งในและต่างประเทศ สนใจติดต่อ อมรินทร์ทัวร์

อมรินทร์ทัวร์
นอกจากเราจะพาคุณท่องเที่ยวผ่านทางหน้าหนังสือหรือหน้านิตยสารแล้ว
เรายัง จัดทัวร์ชมบ้านและสวน รวมไปถึงการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม
ที่ให้การพักผ่อนที่เพลิดเพลิน และแทรกสาระน่ารู้เกี่ยวกับดินแดน หรือสถานที่อันน่าตื่นตาตื่นใจ
ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้กับสมาชิกและผู้สนใจทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ
ร่วมเดินทางไปกับผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และสถาปัตยกรรมของสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น

- ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ นิวซีแลนด์
- เที่ยวเขมร อัศจรรย์แห่งศิลานคร
- ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พุกาม-มัณฑะเลย์
- และโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมาย
แวะชมได้ที่ www.amarintour.com หรือติดต่อ อมรินทร์ทัวร์


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...


บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
7 / 9 - 18 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2422-9111 ต่อ 2301 - 2303 , 0-22310-2315
Hotline 085-920-7375
โทรสาร 0-2422-9129 
(วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.)
(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/4228)
E-mail: info@amarintour.com
website : http://www.amarintour.com

COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.