ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย บริษัท รังสิธนาโฮมโปลีคลินิก จำกัด
ที่ตั้ง
อาคารกลุ่มบริษัทรังสิธนา 77/89 หมู่5 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม.
Contact No. 02-734-6943/089-162-9202
01-04-08 1618 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

บริการรับกำจัดปลวก โดยใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งเอเชียแปซิฟิกยุทธศาสตร์การทำสงครามกับปลวก ด้วยปรัชญาเทคโนโลยีและสูตรทางเคมี
( PHILOSOPHY TECHNOLOGY AND CHEMICAL FORMULA )
 ปรัชญาคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จากการค้นคิด เทคโนโลยีเป็นศาสตราวุธสมัยใหม่ และเคมีคอล ฟอร์มูล่าเป็นสูตรทางเคมี คุณวิเศษสามประสานเหตุผลการประกาศชัยชนะของสงครามเย็นระหว่างมนุษย์กับปลวกได้อย่างยั่งยืน การทำสงครามในรูปแบบประหัตประหาร ฆ่าล้างโคตรปลวกศัตรูคู่แค้นของมนุษย์มาแต่ดึกดำบรรพ์ สารเคมีตัวใหม่ทรงพลังที่ใช้ทำลายล้างจะไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน ถ้านำมาใช้อย่างรู้เฉพาะทางยุทธวิธีกำจัดปลวก มีอานุภาพโดยตรงกับปลวกใต้ดิน (Subterranean termites) และปลวกไม้แห้ง(Dry Wood Termites) ที่นำความเสียหายมาสู่โครงบ้านเรือนด้วยกลไกของการออกฤทธิ์ที่แตกต่างจากสารกำจัดปลวกทั่วไปอย่างสิ้นเชิง
ปรากฎการณ์ใหม่ของการออกฤทธิ์(MADE OF ACTION)
กลไกการออกฤทธิ์ทางเคมี จะทำให้ปลวกหยุดกินอาหารทันที หยุดทำความสะอาดร่างกายและทำให้ปลวกมีอาการผิดปกติ จนไม่สามารถกลับรังได้ในที่สุดจะตายด้วยฤทธิ์ทางเคมี กลไกสนับสนุนทางธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อปลวกจะทำให้ปลวกอ่อนแอ และติดเชื้อราที่เกิดขึ้นจากสารเคมีที่ออกฤทธิ์อยู่ทั่วไปในดินและตายในที่สุดขณะเดียว กันเชื้อราจะแพร่กระจายทำให้เกิดโรคติดต่อถึงปลวกตัวอื่นๆที่ไปสู่รังจึงทำให้อาณาจักรของปลวกประชากรปลวกเพราะอิทธิพล การทำลายล้างปลวกจึงตายยกรัง ความสามารถในการแพร่กระจายในดิน อานุภาคของดินที่ถูกเคลือบด้วยสารออกฤทธิ์ซึ่งกำ หนดแนวป้องกันเป็นอาณาเขตกำจัดปลวก (The treated Zond) ระหว่างตัวอาคารบ้านเรือนกับรังปลวก สร้างอาณาเขตกำจัดปลวก(The Treated Zond) ด้วยสารเคมีออกฤทธิ์ในดินจะเป็นเสมือนกับดัก ไม่ใช่ขับไล่ปลวก(Non Repellency Effect) ปลวกจะไม่สามารถรับรู้ปลวกจึงเดินผ่านบริเวณและสัมผัสสารเคมีเกิดผลกระทบต่อปลวกทันที ปลวกที่ตรงเข้าหาอาณาบริเวณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยปลวกจะหยุดกินอาหารทันที ซึ่งเท่ากับเป็นการหยุดทำลายตัวอาคารบ้านเรือนทันทีเช่นกัน ขณะเดียวกันจะทำให้อาณาบริเวณเป็นแหล่งโรคติดต่อของปลวก เมื่อปลวกตัวอื่นจากรังตรงเข้ามาในบริเวณ ปลวกจะตายด้วยฤทธิ์ของสารเคมีและตายด้วยเชื้อราในที่สุด
เลิกวิธีกำจัดปลวกแบบเก่าล้าสมัยไม่ได้ผล
ระบบฝังท่อปล่อยสารเคมีใต้อาคาร ปลวกที่มาในบริเวณบ้านเหนือแนวท่อ หรือแมลงเม่าบินมาทางอากาศจะป้องกันไม่ได้และในเวลาไม่นานนักท่อจะตันการฝังท่อจึงกลาย เป็นการสร้างเฟอร์นิเจอร์ติดบ้านเท่านั้น การเจาะพื้นเพื่ออัดสารเคมีใต้พื้นเป็นการขับไล่ปลวกขึ้นส่วนบน ปลวกจะตายเฉพาะที่ถูกสารเคมีโดยตรงเท่านั้นส่วนตัวที่ไม่ตายจะแพร่กระจายขึ้นส่วนบนของอาคารบ้านเรือน การพ่นสารเคมีเป็นละอองทั่วบริเวณบ้าน ทำให้ผู้อาศัยภายในบ้านสูดดมสารตกค้างก่อให้เกิดมะเร็งตายผ่อนส่งได้ นำเทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัย เข้ามาใช้ในขบวนการกำจัดปลวกยุคใหม่ เพื่อค้นหาต้นตอแหล่งกำเนิดและสายเส้นการเดินทางของปลวกที่เข้ามาภายในอาณาเขตกำจัดปลวก(The Treated Zond)ได้อย่างแม่นยำ กล้องอินฟาเรด นวัตกรรมใหม่และเทคโนโล ยีในการตรวจปลวกต้นคิดและประดิษฐ์ โดยผู้ชำนาญการทางชีววิทยา Biologist ชาวออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย และประ เทศไทย ตามแผนที่โลก ตั้งอยู่ในเขตโซนร้อนและชื้นมีภูมิอากาศที่เหมือนกัน และเป็นปลวกชนิดและสายพันธุ์เดียวกัน
นวัตกรรมจัดการปลวกแบบผสมผสาน ( INNOVATE TERMITES MANAGEMALTI-FORMULATION )
จากบันทึกงานวิจัยของ สถาบันวิจัยปลวกทางระบาดวิทยา ทรูลี่โนเลนส์แห่งเอเชียแปซิฟิก
1.กำจัดปลวกโดยใช้สารเคมีร่วมพลังสมุนไพรผสมผสาน เพื่อลดการใช้สารเคมีที่มีอัตราความเสี่ยงอันตรายต่อคน สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมโดยไม่จำเป็น
2.กำจัดปลวกด้วยระบบฝังเข็มเหยื่ออาหารปลวกโดยตั้งเป็นสถานีTERMITES PIN SYSTEM BAIT STATION เป็นกลุ่มสารฮอร์โมนที่มีผล ต่อการเป็นหมันและควบคุมการเจริญเติบโต โดยการยับยั้งการสร้างผนังลำตัว ออกฤทธิ์ในระบบทางเดินอาหารของปลวก สามารถถ่ายทอดไปยังปลวกตัวอื่นๆที่มากินซากปลวกที่ตายแล้วและตายต่อๆกันทั้งรัง
3.กำจัดปลวกโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ PATHOGENIC AGENTS เช่น ไส้เดือนฝอย NEMATODE ในสกุล AUSTRALIAN STEINERMEMA, เชื้อรา FUNGI ในสกุล MATARHIZIUM และ BEAUVARIA, แบคทีเรียชนิด BACILLUS, THURINGIENSIS
4.กำจัดปลวกโดยใช้วัตถุธรรมชาติ เช่น วัสดุหินแกรนิตบด เศษแก้วบด ทรายหยาบ
5.กำจัดปลวกโดยใช้สารสกัดธรรมชาติจากพืช เช่น ใบยูคาลิปตัส ใบหรือ เมล็ดสะเดา ใบกระเพรา รากหญ้าแฝก
6.กำจัดปลวกโดยชีววิธี เช่นการใช้ NEMATODE หรือจุลินทรีย์บางชนิดยัง อยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาทดลองภายในห้องปฏิบัติการ(LAB HOUSE) ของสถาบันวิจัยปลวกทางระบาดวิทยาทรูลี่โนเลนส์แห่งเอเชียแปซิฟิค BIOMICROLOGY เป็นผลิต กรรมจากจุลินทรีย์ธรรมชาติในกลุ่มของเชื้อราชื่อว่า BIO-METARRHIZIUM ANISOPLICA ที่มีความสามารถในการกำจัดปลวก เก็บรักษาอยู่ในรูปสปอร์ เมื่อตัวปลวกสัมผัสกับสปอร์ และปลวกนำเข้านำเข้าไปในรังที่มีความชื้น หรือตัวปลวกที่อยู่นอกรัง ที่มีสภาพแวดล้อมพอที่จะทำให้สปอร์ทำงานได้ จุลินทรีย์จะเข้าทำลายปลวกโดยการสร้างหลอด GERM TUBE ออกมาแทงทะลุผิวหนังของปลวกเข้าไปภายในตัวปลวก และสร้างเส้นใย MYCELIUM เข้าสู่ทางเดินอาหารและขยายจำนวนมากขึ้นโดยเส้นใยแตกและหักออกเป็นท่อนสั้นๆ เข้าไปทำลายอวัยวะภายในของปลวก ทำให้เกิดอาการป่วยร่างกายอ่อนแอ และปลวกตัวอื่นๆจะกินปลวกที่ตาย และตายกันต่อเนื่องจนหมดรัง
เหยื่ออาหาร ระบบฝังเข็มเป็นสถานี นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ของ ไบโอเออร์
เป็นกลุ่มสารน้ำต่อมฮอร์โมนน้ำเชื้อ ที่มีผลต่อการเป็นหมันและควบคุมการเจริญเติบโตหยุดการขยายพันธุกรรม DNA ของปลวก ล่อปลวกที่อยู่ภายในอาคารบ้านเรือนออกมากินอาหารภายนอกตัวอาคารบ้านเรือนทำให้เกิดยุติการขยายพันธุกรรม DNA TERMITES อย่างต่อเนื่อง และยับยั้งการสร้างผนังลำตัว ANTI-BODY ออกฤทธิ์ในระบบทางเดินอาหารของปลวก สามารถถ่ายทอดไปยังปลวกตัวอื่นๆที่มากินซากปลวกที่ตายแล้ว และตายต่อๆกันทั้งรัง 
ONLY ONE OF THE WORLD
ผลงานความสำเร็จที่เป็นหนึ่งเดียวของโลก ไทยยุคก้าวทันโลกได้มีโอกาศรับปรัชญา เทคโนโลยีใหม่ๆ และสูตรทางเคมีเข้ามาเผยแพร่งานบริการ บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ SMEs กำหนดเขตสัมปทานทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย และให้บริการโดยบริษัท รังสิธนาโฮมโปลีคลินิก จำกัด RANGSI THANA HOMEPOLYCLINIC CO,LTD. ใบอนุญาตประกอบการ จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เลขทะเบียนที่ 97/2539ติดต่อ : บริษัท รังสิธนาโฮมโปลีคลินิก จำกัด

คุณอริยกะ รังสิธนานนท์
ที่อยู่ : อาคารกลุ่มบริษัทรังสิธนา 77/89 หมู่5 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม.
โทรศัพท์ : 02-734-6943
มือถือ : 089-162-9202
แฟกซ์ : 02-734-8714
อีเมล์ : rangsithana@hotmail.com
ติดต่อผู้ให้บริการ
อาคารกลุ่มบริษัทรังสิธนา 77/89 หมู่5 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม.
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.