2,900 บาท
ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย varietyinaussie
ที่ตั้ง
จอมทอง กรุงเทพ
Contact No. 0897649601
07-04-13 84 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

ความดันโลหิตสูง อัลไซม์เมอร์ มะเร็ง บรรเทาด้วยเอนไซม์เสริมอาหาร ฟาลิเซีย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Unique Specially Process Food Supplement)ที่มีคุณประโยชน์และความปลอดภัยสูง



ส่วนประกอบ ฟาลิเซีย
รำข้าวสกัด
จมูกข้าวสาลี
นมผงพร่องมันเนย
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง
จุลชีพ (ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย) 
เอนไซม์จากขบวนการหมักหลายชนิด

ความปลอดภัยของฟาลิเซีย

สถาบันวิจัยอาหารจากประเทศญี่ปุ่นรับรองว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ แม้ใช้ในปริมาณ 21,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากที่ระดับ 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัวพบว่าหนูทุกตัวแสดงอาการปกติตรวจไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายในจากการชันสูตรซากหนูทุกตัวเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใดๆ ต่อมนุษย์และสัตว์
GLOBAL HEALTH SECURITY WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA 2003
กลุ่มเชื้อจุลินทรีย์มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์ (BIO SAFETY LEVEL 1)
ประโยชน์ทางตรง

บรรเทาอาการภูมิแพ้ขั้นหอบหืด
ความดันโลหิตสูง เหน็บชา

อัมพฤกษ์ อัมพาต
พาร์กินสัน ไมเกรน
บรรเทาอาการผู้เป็นโรคมะเร็ง 

ติดต่อผู้ให้บริการ
จอมทอง กรุงเทพ
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.