ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย โรงพยาบาลบางมด
ที่ตั้ง
59/7 หมู่ 10 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
Contact No. 0-2867-0606
14-07-10 19793 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

            โรงพยาบาลบางมด เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 400 เตียง เปิดบริการทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้

1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
2. บริการด้านการผ่าตัด
3. บริการด้านอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
4. บริการด้านเสริมความงาม.

            นอกจากนี้ โรงพยาบาลบางมด ได้มีส่วนร่วมรับใช้สังคม โดยการร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ เปิดเป็นสถานพยาบาลโครงการประกันสังคมของโรงพยาบาลบางมด ขี้นมา

การบริการผู้ป่วยนอก
            ให้บริการแก่ผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกตรวจรักษาทุกวัน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกผู้ป่วยนอก โทร. 0-2867-0606 ต่อ 2125, 2126

การบริการผู้ป่วยใน
            การดูแลรักษาผู้ป่วยที่พักในโรงพยาบาลโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมพิเศษ ดูแล อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกผู้ป่วยใน โทร. 0-2867-0606 ต่อ 2125, 2126

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangmodhos.com

 ที่อยู่ :59/7 หมู่ 10  ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
 โทรศัพท์ :0-2867-0606, 0-2416-0049
 โทรสาร :0-2415-5834
 E-mail : bangmod@bangmodhos.com
 Website :http://www.bangmodhos.com

ให้บริการมาเป็นเวลา
ไม่ระบุ
ติดต่อผู้ให้บริการ
59/7 หมู่ 10 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.