6,500 บาท
ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย Lotus Country Travel, ทัวร์ลาวใต้(South Laos Tour.com)
ที่ตั้ง
19/394 ริมคลอง บางค้อ บางค้อ จอมทอง กทม. 10150
Contact No. 024765207 - 8/024765208
03-12-08 977 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
เที่ยวลาว กับ ทัวร์ลาวใต้ ประเทศลาว ใน พื้นที่ ของ ลาว ตอนใต้ พร้อมพาท่านไปพบและ สัมผัส สิ่งที่ ถูกซ่อน และปกปิด ไว้มา ตั้งนาน แสนนานไม่ไกล้ ไม่ไกล ที่บ้านพี่ เมืองน้อง คือ ประเทศลาว ตอนใต้ ท่านจะ ได้พบ และสัมผัส  สถานที่ ท่อง เที่ยวลาวใต้ พร้อม ตื่นตา ตื่นใจ และ ประทับใจ ของ ลาวตอนใต้ ของ เมืองปากเซ และ แขวง จำปาสัก อาทิเช่น ปราสาท วัดภู หรือ วัดพู ซึ่งได้สร้างไว้ก่อน สมัยในยุคขอม ที่เจริญรุ่งเรือง ก่อนสร้าง นครวัด นครธม อีกทั้ง ความสวยงาม และ ยิ่งใหญ่ของ น้ำตก คอนพะเพ็ง ที่เป็น น้ำตกลาว ที่สวย ใน ลาวใต้ และ ใหญ่ที่สุด แห่งเอเซีย เป็น น้ำตก ที่ สำคัญ ของ จุด ท่องเที่ยวลาวใต้ ของ ผู้มา เที่ยวลาวใต้  ซึ่งได้  สมญานามว่า น้ำตก ไนแองการ่า แห่งเอซีย ,พร้อมด้วย น้ำตก หลี่ผี น้ำตก ที่เกิดจาก พลัง แห่ง น้ำโขง และหลาย ๆ เกาะ ซึ่งเรียกว่า มหานที สี่พันดอน จนเป็นที่ มาของ น้ำตกหลี่ผี , น้ำตก ตาดฟาน ซึ่งเป็น น้ำตก ที่สูง ที่สุด ใน ประเทศ ลาว มีความสูง 120 เมตร ได้มีสัตว์ป่า (ฟาน) พลัดตกมาตายจำนวนมาก จึงเรียกว่า น้ำตกตาดฟาน, ในบริเวณไกล้เคียงกัน น้ำตกตาดเยื้อง หรือ ตาดเยื้อง น้ำตก ที่มีละอองน้ำ สวยงาม แห่งนหนึ่ง ของ ลาว พร้อม ด้วย อุทยานบาเจียง ที่มี น้ำตกผาส้วม หรือ ผาส่วม ตาดผาส้วม  ตาดผาส่วม ความหมายเดียวกัน
Contact to South Laos Tour Team
BKK.Office : 19/394 Rimklong Banglor. Banglor, Chaom Thong, Bangkok 10150.

Tel : 02-4765207-8,086-7889353,084-1361199
Fax :  02-765208
E-mail : southiaostour@jmail.com
website :  http://www.southlaostour.com
ติดต่อผู้ให้บริการ
19/394 ริมคลอง บางค้อ บางค้อ จอมทอง กทม. 10150
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.