ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย Joy Sports co.,ltd (www.feelfreekayak.com)
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 0-2641-0991 to 2
22-09-08 1068 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
www.feelfreekayak.com


 
www.feelfreekayak.com

Feelfree International has more than 10 years’ experience in the design, development and production of
quality kayaks moulded from high performance plastics.

Feelfree International emphasizes the latest technological tools and corporate quality control practices
to ensure kayaks of the highest possible quality are produced.


Contact Us:
ติดต่อ :  Joy Sports Co., Ltd.
ที่อยู่ : 322/32 4th floor, Chinchana Building, Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone : 0-2641-0991 to 2  
E-Mail : info@feelfreekayak.com
Website : http://www.feelfreekayak.com

ข้อมูลสินค้าและบริการ
สินค้าใหม่
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.