ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย Preecha Furniture and Design Co., Ltd.
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 0 2248 4501-5
23-02-07 237 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสมติดต่อ :  ปรีชา เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่อยู่ : 919/1  ซอยสุทธิพร  ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10320

โทรศัพท์ : 0 2248 4501-5

โทรสาร : 0 2247 4562

อีเมลล์ :  info@preechafurniture.com

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://preechafurniture.com

COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.