ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
ที่ตั้ง
n/a
Contact No. 0-2998-1350-7
30-05-11 137 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม


บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

ก่อนจะเป็นน้ำดื่มสปริงเคิลในแก้วที่คุณดื่ม น้ำนี้มีแหล่งที่มาจากน้ำประปา ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบ คุณภาพทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ และส่งไป ตรวจสอบยังหน่วยราชการอย่างสม่ำเสมอ น้ำที่ผ่านการตรวจสอบจะุถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทุกขั้นตอน

น้ำดื่มสปริงเคิล ใช้น้ำประปาเป็นวัตถุดิบ 100% แต่เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดของน้ำดื่มสปริงเคิลบริษัทฯได้นำเทคโนโลยีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงเข้ามาใช้ โดยเฉพาะขั้นตอนสำคัญอย่างการกรอง และฆ่าเชื้อ ซึ่งใช้ความละเอียดถึง 7 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่...


 -กรองขั้นต้น เพื่อกรองสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่ เช่น ฝุ่นตะกอน 
 -กรองด้วยสารกำจัดความกระด้าง เพื่อกำจัดหินปูนในน้ำ
- กรองด้วยไส้กรองที่มีความละเอียดสูงเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็ก
 -กรองด้วยระบบ Reverse Osmosis เพื่อกรองแบคทีเรีย ยีสต์ รา ไวรัส จุลินทรีย์ โลหะหนักสารอินทรีย์ที่เป็นพิษ และยาฆ่าแมลง ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ
 เติมโอโซน เพื่อฆ่าจุลินทรีย์
 -ผ่านแสงอุลตร้าไวโอเลต 
    
 จัดโปรแกรมทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ สามารถตรวจซ้ำได้ จากผลการ Swab Test เชื้อจุลินทรีย์และยังนำระบบ Cleaning in Place ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยามาใช้ทำความสะอาดท่อภายในโรงงาน
 


ถังน้ำดื่มสปริงเคิล 18.9 ลิตร วางใจได้เรื่องความสะอาดและปลอดภัยของถังบรรจุน้ำดื่ม เพราะถังน้ำสปริงเคิลใช้วัสดุที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตสีฟ้าใส ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความใส และแข็งแรงที่สุด ทนความร้อนได้ถึง 140 องศาเซลเซียสเป็นพลาสติกชนิดเดียวกับที่ใช้ในการผลิตขวดนมเด็ก จึงมั่นใจได้ว่า ถังบรรจุน้ำดื่มสปริงเคิลมีคุณสมบัติดีเยี่ยม และปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค
 
ฝาปิดถังน้ำดื่มสปริงเคิล 18.9 ลิตร ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้เพียงครั้งเดียว จึงไม่ใช้ฝาแบบเกลียวเพื่อป้องกันการใช้ซ้ำ บนฝาจะปั๊มโลโก้ พร้อมระบุ วัน เดือน ปีที่ผลิต และวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจน ยืนยันมาตรฐานการผลิต ระดับสากล ที่วางใจได้เรื่องความสะอาดปลอดภัย มั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม ในความสะอาดของน้ำดื่มสปริงเคิลทุกหยด ถังน้ำทุกใบ ก่อนหมุนเวียนมาใช้อีกครั้ง จะต้องผ่านการล้างอย่างพิถีพิถัน เริ่มตั้งแต่การคัดแยกถังปนเปื้อนออกโดยการดมกลิ่น ก่อนนำไปผ่านหลอดไฟตรวจหาสิ่งปลอมปนที่ติดมากับถัง รวมถึงตรวจถังรั่ว และถังบุบ แล้วจึงส่งเข้าเครื่องล้างถังอัตโนมัติที่มีมาตรฐานการล้างสูงถึง 4 ขั้นตอน


 -ล้างด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส น้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นเกรดสำหรับอาหารผ่านการอนุญาตจากองค์การอาหารและยา (อย.) โดยทุก 1 ชั่วโมง จะสุ่มตรวจประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อ
 -ล้างด้วยน้ำสะอาด
 -ล้างด้วยน้ำผสมก๊าซโอโซนเข้มข้น เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
 -ล้างด้วยน้ำ คุณภาพเดียวกับน้ำดื่มที่ใช้บรรจุ โดยจะสุ่มตรวจถังน้ำที่ผ่านการล้างแล้ว ด้วยวิธี Swab Test ถัง จากนั้นถังเปล่าจะถูกนำไปบรรจุน้ำ และปิดฝาด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งฝาปิดจะถูกล้างทำความสะอาดด้วยน้ำโอโซนเข้มข้น สะอาดจริง จนขั้นตอนสุดท้าย
 
 

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แยก 1  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร  10210
โทร : 0-2998-1350-7
แฟกซ์ : 0-2533-6834
Website : www.sprinkle-th.com

ติดต่อผู้ให้บริการ
n/a
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.