ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย PRART MUSIC GROUP Co.,Ltd (ปราชญ์ มิวสิค กรุ๊ป)
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 02-2030423-5
24-11-08 1843 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม


Prart Music School สถาบันสอนดนตรีหลากหลายประเภท

Prart Music School เป็น สถาบันดนตรี ที่เน้นด้านการเรียนดนตรีอเมริกันเป็นหลัก สอนให้ทำความเข้าใจในดนตรี จนสามารถ เล่น คิด และ สร้างดนตรีได้ด้วยตนเอง ก่อตั้งครั้งแรกปี 1994 โดยการ เปิดสอนส่วนตัว โดย. อปราชญ์ อรุณรังษี และมาเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อปี 1997 หลังจากกลับมาจาก อเมริกา ที่บ้านของ อ.ปราชญ์ จนนักเรียนที่ต้องการเรียนมีจำนวนมากเกินกว่าจะรับไหว ในปี 2000 จึงได้ย้ายมาอยู่สถานที่ตั้งปัจจุบัน 21/4 RCA อาคาร B ถนนพระรามเก้า จนถึงปี 2005 ได้ขยายออกไปอีก 1 อาคาร คือ 21/7 RCA อาคาร B พระรามเก้า จนถึงปัจจุบัน
 
ปัจจุบัน Prart Music School เปิดสอน Guitar ครอบคลุมหลากหลายสไตล์ และ สอน Bass, Drums, Piano, Vocals, Music Theory, Harmony, Arranging, Ear Training และ Computer Music ศิษย์เก่าของ Prart Music School ได้เข้าไปอยู่ในวงการดนตรีอาชีพอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นศิลปินออกผลงานกับค่ายยักษ์ใหญ่หรือค่ายอินดี้ เป็นผู้ทำงานเบื้องหลังให้กับศิลปิน และ เล่นดนตรีอาชีพ เป็นอาจารย์สอนดนตรีระดับ มหาวิทยาลัย สถาบันดนตรีต่างๆ และ อีกมากมายในระดับ Professional

ถึงในปัจจุบัน Prart Music School ยังคงแนวความคิด การผลิตคนดนตรีที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพราะดนตรีเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เท่านั้น ถึงจะตีแตกความลับในดนตรีออกมาได้ ดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ดนตรีมีชีวิต และทางเดินของตนเอง"

Prart Music School
ที่อยู่ : 21/4, 21/7 RCA Zone B, ถ.พระรามเก้า
           แขวงบางกะปิ, เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
Tel. 02-2030423-5
Fax : 02-2030426
อีเมล์ : prartmusic@prartmusic.com
เว็บไซต์ : www.prartmusic.com

COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.