ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ที่ตั้ง
80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Contact No. 02 769 2000
07-02-13 488 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

แพทย์ทางเลือก

หากคุณไม่ชอบการรักษาในแบบแผนปัจจุบัน หรือต้องการการผ่อนคลาย การบำบัดด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนไทย และจีน แพทย์ทางเลือกเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยรักษาอาการต่างๆให้ทุเลาลงได้ และยังช่วยป้องกันการเกิดอาการต่างๆได้อีกด้วย

ปราณะ เป็นคลินิคแพทย์ทางเลือก ที่มีทั้งศาสตร์การนวดแผนไทย การรักษาด้วยสมุนไพรวิธีต่างๆ การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน เช่น การตรวจด้วยวิธีแมะ การฝังเข็ม การครอบถ้วยแก้ว ฯลฯ รวมไปถึงการบำบัดด้วยการสวนล้างลำไส้ (Detox) เพื่อชำระสิ่งสกปรกและสารพิษที่ตกค้างในร่างกายออกไป

โรค (Diseases)การักษา (Treatment)
CMTCMAMNM&NCDE&PT
1. โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
(Diabetes & Hypertention)
2. โรคหลอดเลือดสมอง
(Storke)
3. โรคข้อและภาวะกระดูกพรุน
(Degenerative joint disease and Osteoporosis)
4. การจัดการความเครียด
(Stress Management)
5. ภาวะมีบุตรยาก
(Infertity)
6. โรคมะเร็ง
(Cancer)
7. โปรแกรมคืนความสดใส
(Anti-Aging Program)

CMการแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine)
TCMการแพทย์แผนจีน (Traditional Chinnese Medicine)
AMการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Ayurvedic Medicine)
NM&Nสารอาหารและโภชนบำบัด (Nutritional Therapy)
CDการสวนล้างลำไส้ (Colonic Detoxification )
E&PTการทำสมาธิ การออกกำลังกายและกายภาพบำบัด ( Exercise,Meditation & physical Therapy)รายนามแพทย์ และเจ้าหน้าที่

แพทย์จิระ ตั้งทิปต์ธันว์ธนะ
แพทย์แผนจีน แมะ จ่ายยาจีน
เวลาทำการ 9.00 น. - 15.00 น.

แพทย์วิวัฒน์ จงหมายลักษณ์
แพทย์แผนจีน ฝังเข็ม
เวลาทำการ 9.00 น. - 15.00 น.

สุภาภร อ่ำสมบุญ
นวดบำบัดแก้อาการจำเพาะโรค
เวลาทำการ 8.00 น. - 18.00 น.

มิตรมงคล แก้วก๋า
นวดบำบัดรักษาโรค
เวลาทำการ 8.00 น. - 19.00 น.

อุษณีย์ อ่อนปาน
นวดผ่อนคลาย ทับหม้อเกลือ สปาไทย
เวลาทำการ 8.00 น. - 19.00 น.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
Kluaynamthai Hospital
ที่อยู่ 80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 769 2000
Email
contact@kluaynamthai.com, webmaster@kluaynamthai.com
Website :
http://www.kluaynamthai.com/

ให้บริการมาเป็นเวลา
ไม่ระบุ
ติดต่อผู้ให้บริการ
80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.