ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย สิงห์น้อย
ที่ตั้ง
691 ม.5 ถ.เพชรเกษม 79 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
Contact No. 0824303814, 08728155
29-06-10 5300 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

      สิงห์น้อย  ฟูสวัสดิ์สถาพร    singnoi  fusawatstaporl    singnoiarts25@hotmail.com  Tel . 0824303814, 0872815560    
         
ผลงานขาย
  ภาพวาดสีนำมัน The paintings oil colours for sale

Pic 1: ชื่อภาพ “ดอกบัว”  ผลงานปี 2542                “Lotus”   (1999)               
                                               Mr.singnoi fusawatstaporl
             เทคนิค  สีน้ำมัน        ขนาด 24” x  32”     
          oil  colour , 24” X 32”                                                   born 1950
             ราคา 35,000
.                                                        35,000 B.   (to be property of artist)                           education p ohchang school , silpakorn university.
******************************** ************************* ***    
                                 O Member of United Front of Thailand the past.
pic 2 : ชื่อภาพ “บึงน้ำ”       ผลงานปี 2545                “The swamp”  (2002)
                                           O Founding member of group of portrait artist working pofessionally at
            เทคนิค  สีน้ามัน,      ขนาด 36” X 48”                  oil colour, 36” X 48”
                                               Maboonkrong center in Bangkok.
           
ราคา 100,000  บ. 
                                                    100,000 B.     (to be propertty of artist)            O Working as art instructor Secondary school.
******************************** ************************* ***                                    O An exclusive collection of "HRH. Princess Sirindhorn" will be presented
pic 3  ชื่อภาพ “ดอกสี่ทิศ”    ผลงานปี 2550           “The direction flower” (2007)  
                             to the HRH. Princess Sirinthorn Library at the Donjedee District of
           เทคนิค  สีน้ำมัน,           ขนาด 24
X  32”             oil  colour,  24”X 32”                                              Supanburi province.

           ราคา 35,000 บ.                                                         35,000 B.       (to be property of artist)             O  To be committee of Artist league of Thailand.

******************************** ************************* ****                                 O Participated exhibiion in many groups and many merit.
pic 4  ชื่อภาพ “ดอยปุย”   ผลงานปี  2550               “The doypuy”  (2007)
                                          O One man show exhibition.
           เทคนิค  สีน้ำมัน,    ขนาด 24’ X 32”                      oil  colour, 24”X 32”                
                               ect.
           
ราคา  35,000 
.                                                        35,000 B.        (to be property of artist)          ******************************** ************************* ****                            
pic 5.  ชื่อภาพ “หาดที่ตะกั่วป่า”ผลงานปี 2550  “The beach at takuapa”  (2007)                                      เกิด  2493    
             เทคนิค  สีน้ำมัน,  ขนาด 24” X 32”                       oil  colour , 24” X32”                                          การศึกษา ร.ร.เพาะช่าง,ม.ศิลปากร
          ราคา  35,000  .                                                          35,000 B.        (to be property of artist )                 O  อดีตแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย
******************************** *****************************                                                      O  อดีตประธานกลุ่มศิลปินภาพเหมือน มาบุญครอง  pic  6.  ชื่อ    ภาพ“ดอกพุทธรักษา ป่าเขา”     “The pudtalaksa flower  mountain  forest”                        O  อดีตครูสอนศิลปะ                
             ผลงานปี 2550                                                        (2007)                                                                                         O  มอบภาพวาดประมูลช่วยวาตภัยเกย์
             เทคนิค สีน้ำมัน,   ขนาด 80 X  110  ซม.            oil colour , 80 X 110 cm.                                                        มอบภาพวาดสมเด็จพระเทพฯ   แก่หอสมุดพระเทพฯ
             ราคา  100,000 B.                                                    100,000 B.                                                                                     อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี     
            
                                                                                                                                                                                         O  ร่วมแสดงผลงานศิลปะกลุ่มองกรค์ต่างๆ และการกุศลต่างๆ
                                                                                                                                                                                                     O  เป็นกรรมการ ชมรมช่างเขียนแห่งประเทศไทย
                                                                                                                                                                                                     O  แสดงผลงานเดี่ยว
   

                                                                                                                                                                                                          ฯลฯ

ติดต่อผู้ให้บริการ
691 ม.5 ถ.เพชรเกษม 79 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.