10 บาท
ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย Pakjira
ที่ตั้ง
กรุงเทพ
Contact No. 0891304466
29-06-13 127 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

แปลภาษาไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย โดยผู้แปลอิสระที่สังกัดสำนักแปลทั้งในและต่างประเทศ

 มั่นใจได้กับคุณภาพงานแปลที่เหนือกว่า!! หากคุณต้องการบริการแปลเอกสารระดับมืออาชีพ  กรุณาโทร 089-130-4466 หรือ email มาที่ EngProTranslator@gmail.com

งานแปล เป็นงานที่บางคนอาจมองว่าเป็นแค่งานแปล แต่งานแปลเอกสารนั้นต้องอาศัยความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ทั้งด้านงานเขียนและภาษา   ผู้แปลให้บริการงานแปลมาตั้งแต่ปี 2552 โดยใช้ทักษะและความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การทำงานกว่า 14 ปีทั้งในฐานะนักข่าวและอยู่ในแวดวงการนำเข้าส่งออก ในปัจจุบันผู้แปลทำงานในฐานะผู้แปลอิสระให้กับองค์กรระดับนานาชาติที่มีสำนักงานในประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้แปลอิสระในสังกัดสำนักแปลต่างๆ ทั้งที่กรุงเทพฯ ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวมถึงมีผลงานบางส่วนได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ท่านจึงมั่นใจได้กับคุณภาพงานแปลระดับอินเตอร์ฯ ในราคาคนไทย

 บริการแปลเอกสารต่างๆ เช่น :-

 • แปลเอกสารทางธุรกิจ
 • แปลระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
 • แปลระบบจัดการพลังงาน
 • แปลงบการเงิน
 • แปลเว็บไซต์  (มีผลงานบางส่วนเผยแพร่บนเว็บไซต์)
 • แปลหนังสือสัญญาต่างๆ
 • แปลหนังสือ
 • แปลพรีเซนเตชั่นรวมถึงเอกสารสำหรับการฝึกอบรม
 • แปลบทความเฉพาะทาง  
 • แปลโบรชัวร์สินค้าและบริการต่างๆ
 • แปลเอกสารทางราชการต่างๆ (เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สูติบัตร ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองบริษัทฯ และอื่นๆ ซึ่งเอกสารที่แปลสามารถนำไปยื่นที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อรับรองการแปลได้เลย ถูกต้อง ตรงตามกระทรวงกำหนดฯ)
 • เอกสารอื่นๆ

ขั้นตอนการให้บริการ 
 
1) อีเมล์เอกสารของท่านมาที่ EngProTranslator@gmail.com

2) แจ้งราคาค่าแปลให้ท่านทราบ

3) ชำระเงินค่าบริการหลังตกลงใช้บริการ

4) ดำเนินการแปลเอกสารจนเสร็จเรียบร้อย

5) นำส่งเอกสารแปลตามกำหนดการและตามช่องทางการจัดส่งที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว

ผู้แปลให้บริการในฐานะผู้แปลอิสระมาตั้งแต่ปี 2552 ในปัจจุบันให้บริการในฐานะผู้ให้บริการแปลเอกสารให้กับองค์กรนานาชาติที่มีสำนักงานในประเทศไทย และผู้แปลอิสระในสังกัดสำนักแปลภาษาทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ มีผลงานแปลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ ติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 089 130 4466 หรืออีเมล์มาที่ EngProTranslator@gmail.com

COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.