ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย ieostudy
ที่ตั้ง
29 อาคารวานิสสา ชั้น11
Contact No. 086-0580727
26-09-13 7 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ( Work and Travel USA )

กลับมาอีกครั้งกับ “ กิจกรรมสัมภาษณ์งาน Work and Travel 2014 ” ซึ่งทางสถาบัน IEO STUDY ABROAD ได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 13 แล้ว สำหรับในปีนี้ยังคงมีความพิเศษสุดเช่นเคยทั้งเรื่องสถานที่ทำงาน ค่าเข้าร่วมโครงการและการบริการ โดยสำหรับทางนายจ้างและตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำสหรัฐอเมริกา จะเดินทางมาคัดเลือกน้องๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการ แบบตัวจริงเสียงจริง!! ถึงที่อาคารวานิสสา ชั้น 7 ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 -17.00 น.

ดังนั้น ทางพี่ๆ ทีมงานสถาบัน IEO STUDY ABROAD จึงขอรบกวนให้น้องๆ ที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์งานในวัน และเวลาดังกล่าว ติดต่อกลับมาที่สถาบันเพื่อทำการยืนยันสิทธิการเข้าร่วมงาน ได้ที่ 026503532-3 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกในการจัดตารางการสัมภาษณ์และดูแลน้องๆ อย่างทั่วถึงตามนโยบาย " มากประสบการณ์ บริการด้วยใจ ไปกับ IEO " จ้า

ที่สำคัญ เพื่อความประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานของน้องๆทุกคน ทางพี่ๆ ทีมงาน จึงได้จัดกิจกรรม พี่พบน้อง
“ Final In House Work and Travel 2014 ” รับฟังคำแนะนำทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการสัมภาษณ์แบบเร่งรัด ไม่น่า
เบื่อจากรุ่นพี่อดีตเด็ก Work ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.

มางานใหญ่ครั้งนี้มีแต่ข้อดี!!

1. น้องๆที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการกับทางสถาบัน IEO STUDY ABROAD ด้วยการชำระเงินในงวดแรกมาแล้วนั้น จะได้รับสิทธิในการเข้าสัมภาษณ์งานตามลำดับงานที่น้องๆได้แจ้งไว้กับทางพี่ทีมงาน

2.สำหรับน้องๆที่สัมภาษณ์ไม่ผ่านในลำดับแรกจะมีสิทธิสัมภาษณ์งานอื่นในลำดับต่อไป เพื่อให้ได้งานที่เหมาะสมกับความสามารถทางภาษาและบุคลิกภาพของน้องๆทุกคน

3.ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์ เพื่อแสดงว่า น้องได้ผ่านการสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้างและพี่ทีมงานจะดำเนินการเรื่องการออกใบ DS2019 และการยื่นขอ Visa ประเภท J1 ในลำดับต่อไป

4.น้องๆจะมีโอกาสได้ซักถามข้อมูลที่สงสัยกับนายจ้างและตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

5.น้องๆจะมีโอกาส ได้รู้จักกับเพื่อนต่างสถาบันที่ผ่านการสัมภาษณ์งานในสถานที่เดียวกัน ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมากสำหรับน้องที่เดินทางเดี่ยวหรือคู่ จะได้ช่วยเหลือดูแลกันไปตลอดระยะเวลาที่อยู่ในแผ่นดินสหรัฐอเมริกา “คนไทยไม่ทิ้งกัน Make friends ไว้เถอะครับ”

หมายเหตุ: น้องๆที่จะเข้าร่วมงาน จะต้องชำระเงินในส่วนที่ 2 จำนวน 4,500 บาท สำหรับค่าสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้าง ในระหว่างวันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2556 เท่านั้น ซึ่งหากน้องไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานหรือไม่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแล้ว ทางสถาบันยินดีจะคืนเงิน ตามกฎที่ทางสถาบันแจ้งไว้ล่วงหน้าในใบแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IEO Study Abroad
Tel : 026503532-3 Hotline : 0890063218 E-mail : info@ieo.co.th
Whatsapp :
0909024356 Line : IEO_work_travel Website : www.ieostudyabroad.com
Facebook : www.facebook.com/ieostudyabroad

ติดต่อผู้ให้บริการ
29 อาคารวานิสสา ชั้น11
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.