ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย AIMS
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 0-2254-9300-2
17-11-08 1799 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

สถาบัน A.I.M.S. (Advanced Institute Of Multi Studies)


A.I.M.S.(Advanced Institute of Multi Studies)
• สถาบันสอนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
• สถาบันสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
• สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
สถาบัน A.I.M.S. (Advanced Institute Of Multi Studies) เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบัณฑิตจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อจัดตั้งสถาบันการศึกษาก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในระดับต่างๆให้แก่สังคมและเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาตนเองของนักเรียน


สถาบัน A.I.M.S. ตั้งอยู่ใจกลางสยามสแควร ์ โดยเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆทั้งหลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ เช่น GED, IGCSE,SAT,IELTS,TOEFLโดยเปิดสอนทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวและหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เช่น


Courses
GED
(General Educational Development)
IGCSE & GCE
(International General Certificate of Secondary Education & Genaral Certificate of Secondary Education)
SAT
(Scholastic Aptitude Test)
TOEFL
(Test of English as a Foreign Language)
IELTS
(International English Language Testing System)
CU-TEP
(Chulalongkorn University-Test of English Proficiency)
CU-AAT
(Chulalongkorn University Academic Aptitude Test)
TOEIC
(Test of English for International Communication)
P.A.
(Preparation for Advanced English: Reading & Writing/  Listening & Speaking)
GMAT
(Graduate Management Admission Test)
 


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่....
สถาบัน A.I.M.S. (Advanced Institute Of Multi Studies)
ที่อยู่ ชั้น 3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์  394 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
Tel : 0-2254-9300-2
Fax : 0-2254-8675
E-mail: contact@aims.co.th
website : www.aims.co.th

รายละเอียดคอร์ส
ไม่ระบุ
อังกฤษ
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.