ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย โรงเรียนธรรมโชติสอนขับรถยนต์
ที่ตั้ง
1533 ถ.พหลโยธิน หน้าสถานี BTS สะพานควาย เขตพญาไทย กทม.
Contact No. 02-279-7404/081-944-1772
12-02-09 9005 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

หลักสูตรการเรียนขับรถยนต์ เกียร์กระปุก เกียร์ออโต้ - สอนเป็นรายบุคคลเข้าใจง่าย เป็นไว ขั้นตอนการสอนค่อยเป็นค่อยไป
- เรียนรู้ทางทฤษฏี ภาคปฏิบัติจากสถานที่จริง ฝึกทักษะ ฝึกประสบการณ์
- แนะแนวการสอบใบอนุญาตขับขี่ ฝึกทดสอบภาคปฏิบัติตามภาคบังคับของกรมขนส่ง
ติดต่อ : โรงเรียนธรรมโชติสอนขับรถยนต์

คุณโชติ พรกฤษฎากุล
ที่อยู่ : 1533 ถ.พหลโยธิน หน้าสถานี BTS สะพานควาย เขตพญาไท กทม.
โทรศัพท์ : 02-279-7404
มือถือ : 081-944-1772
แฟกซ์ : 02-278-1497
อีเมล์ :  choddriving@gmail.com

ติดต่อผู้ให้บริการ
1533 ถ.พหลโยธิน หน้าสถานี BTS สะพานควาย เขตพญาไทย กทม.
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.