ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย Brightbarrister
ที่ตั้ง
195/12 ถ.พระราม 6 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ
Contact No. 026120717/0814987642
31-01-13 189 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม


งานของ โนตารี่ พับลิค Notary Public (ทนายความรับรองเอกสาร หรือลายมือชื่อ)

-          ทนายรับรองลายมือชื่อของบุคคล

-          ทนายรับรองหนังสือมอบอำนาจ

-          ทนายรับรองสำเนาเอกสารว่าตรงกับต้นฉบับที่แท้จริง

-          ทนายรับรองคำแปลเอกสารหรือรับรองผู้แปลเอกสาร

-          ทนายความรับรองตำแหน่งและอำนาจของบุคคล/ นิติบุคคล

-          ทนายความรับรองลายมือชื่อของกรรมการ

-          ทนายความรับรองฐานะนิติบุคคล ลายมือชื่อ และอำนาจกระทำการของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร

-          ทนายความรับรองการจัดทำเอกสารในนามของบริษัท

-          รับรองลายมือชื่อจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัท เพื่อยื่นต่อ กระทรวงพาณิชย์  ยื่นรับรองเอกสาร หรือลายมือชื่อ ต่อกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

 

- If your want to attest the autenticity of singnatures or documents in order to give them credit in a foreign jurisdiction,e.g. Thailand,you are able to do this by way of a Notarial Services Attorney of the Lawyer Council of Thailand. The Notarization shall bein various forms according to the term of the Lawyer council of Thailand as follows: 


 1. Attestation to the Authenticity of signatures 
 2. Castification of copies 
 3. Castification of photo of person 
 4. Administering oaths 
 5. Testimony and oaths
 6. Attestation of fact
 7. Protest
 8. Documents and assets keeping
 9. Statement attached to documents 
10. Others attestation 


หากท่านมีความประสงค์จะใช้บริการปรึกษางานทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ ในราคาถูก ย่อมเยาว์ ยุติธรรม เชิญติดต่อเราได้ที่ สำนักงานกฎหมายไบร์ท บาริสเตอร์ เลขที่ 195/12 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  (BTS พญาไท)Tel: 026120717, 0814987642 (ทนายเบนซ์), 0817353011 (ทนายโน) Fax: 022159112 E-mail : brightbarrister@gmail.com   www.brightbarrister.com

ให้บริการมาเป็นเวลา
10 ปีขึ้นไป
ติดต่อผู้ให้บริการ
195/12 ถ.พระราม 6 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.