ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย โรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัย
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 0-2279-2831, 0-2279-
10-03-11 11585 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

เปิดอบรมหลักสูตรแกะสลักผักผลไม้ ที่โรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัย

โรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัย ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนอาหารไทย นานาชาติ แก่บุคคลทั่วไป และชาวต่างประเทศ มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วนับหมื่นคน ประกอบอาชีพด้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เฉพาะผู้ที่จบหลักสูตรอาหารไทย
และขนมอบจะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานรับรองในการเข้าทำงานที่ต่างๆ
และการขอวีซ่าเพื่อไปเป็นผู้ประกอบอาหารในประเทศต่างๆ


หลักสูตร แกะสลักผักผลไม้
ตั้งแต่พื้นฐานการแกะดอกไม้ ใบไม้ ทำดอกข่า ดอกบัว ผอบ ฯ จากผลไม้และผักต่างๆ จนถึงการ แกะแตงโมประดับโต๊ะอาหาร
เหมาะกับกุ๊ก ผู้จัดงานเลี้ยง ภัตตาคาร ร้านอาหาร

*ผู้ที่จะไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อที่จะไปนอก จำเป็นต้องเรียนอย่างยิ่ง

นำไปใช้ได้จริง ฝรั่งเห็นแล้วทึ่งในความเป็นไทย


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
 
ติดต่อ : โรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัย
ที่อยู่ : 45/6-7 ถนนเศรษฐศิริ เยื้องสถานีรถไฟสามเสน สามเสนใน พญาไท กทม.10400  
โทรศัพท์ : 0-2279-2831, 0-2279-2834, 0-2279-3524
อีเมลล์ :
master@mwthaicook.com
เว็ปไซต์ : http://www.mwthaicook.com

ข้อมูลการเรียนการสอน
ไม่ระบุ
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.