ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย Thai International Golf Teaching Academy
ที่ตั้ง
n/a
Contact No. 081-890-7542
02-11-09 1725 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

บริการสอนตีกอล์ฟด้วยวงสวิงยุคที่ได้มาตรฐานระดับโลก  ความสามารถในการพัฒนาวงสวิงของท่านให้เป็นวงสวิงยุคใหม่ (Modern Swing) ที่ได้มาตรฐานตามตำราแบบโปรระดับโลก และการมีศักยภาพในการสอนวงสวิงอย่างมีหลักการ มิ ใช่ศาสตร์ที่ยากเย็นเร้นลับอีกต่อไป หากท่านรู้จริงในทฤษฎี มีระบบ มีขั้นตอน มีวิธีการและเทคนิคที่ทรงประสิทธิภาพ    
   หลักสูตรการสอนวงสวิงชั้นสูงนี้ไม่ใช่หลักสูตรที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาเอง ข้อมูลในหลักสูตรเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วในตำรา ซึ่งผมได้นำมารวบรวม จัดทำให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระบบ เป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่ายและง่ายต่อการนำไปใช้ ที่สำคัญคือเคล็ดลับในการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดผล ซึ่งเป็นหัวใจของการก้าวไปสู่ความสำเร็จ       
   ผมจะไม่พูดว่านี่คือวิธีเดียวที่ใช้สอนวงสวิง แต่ผมอยากพูดว่า วิธีนี้เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในวงการกอล์ฟยุคใหม่ และเป็นวิธีที่ผมใช้ปฏิบัติจนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร "ศาสตร์แห่งการสอนวงสวิง" จะเปรียบเสมือนแผนที่ที่ชี้เส้นทางลัดไปสู่การมีวงสวิงที่ได้มาตรฐาน เป็นครูสอนวงสวิงชั้นเลิศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรศาสตร์แห่งการพัฒนาวงสวิง มี 2 หลักสูตร คือ

1. "หลักสูตรศาสตร์แห่งการพัฒนาวงสวิง" 
 จุดประสงค์
เป็นหลักสูตรสำหรับ นักกอล์ฟที่ต้องการหัดเล่นกอล์ฟหรือนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือที่มีปัญหาตีกอล์ฟไม่พัฒนา วงหลุด และสับสนกับวงสวิง ได้เข้าใจในกลไกของ MODERN SWING อย่างลึกซึ้งด้วยเหตุและผล ทั้งทางด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างมีระบบ (ภาคทฤษฎี 30 % ภาคปฏิบัติ 70%) เพื่อพัฒนาวงสวิงให้ถูกต้องตามตำราอย่างแท้จริง
 
  หลักสูตรศาสตร์แห่งการพัฒนาวงสวิงได้ถูกจัดทำให้เป็นระบบที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่เข้าใจง่ายและง่ายต่อการปฏิบัติ มีแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้นักกอล์ฟสามารถตรวจสอบและฝึกฝนวงสวิงไปสู่มาตรฐานสูงสุดได้อย่างต่อเนื่องได้ด้วยตัวเอง
- เวลาเรียน 25 ชั่วโมง
- ราคา 15,000 บาท
- รวมเอกสารประกอบการเรียน 70 หน้า ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์วงสวิงด้วยคอมพิวเตอร์ ลูกซ้อม และน้ำดื่ม
- เปิดรับสมัครรุ่นที่ 10 แล้ว เริ่มเรียน เสาร์ที่ 26 เม.ย. 51 รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่าน (รุ่นที่ 10 เต็มแล้ว)


2. "หลักสูตรศาสตร์แห่งการสอนวงสวิงชั้นสูง" 
  จุดประสงค์
เป็นหลักสูตรสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปที่ต้องการมีความสามารถด้านการสอนวงสวิงเพื่อนำไปสอนบุตรหลาน ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง และทีชชิ่งโปรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในสาขาอาชีพของตน

หลักสูตร "ศาสตร์แห่งการสอนวงสวิงชั้นสูง" เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากหลักสูตร "ศาสตร์แห่งการพัฒนาวงสวิง" ซึ่งเน้นถึงหลักการสอนวงสวิง ทั้งในการสร้างวงสวิงให้กับนักกอล์ฟหัดใหม่ และมีระบบการวิเคราะห์และแก้ไขวงสวิงที่ถูกต้องแม่นยำให้กับนักกอล์ฟที่มีปัญหาเกี่ยวกับวงสวิง เช่น มีปัญหาการตีลูกสไลซ์ ลูกฮุค ลูกแช้งค์ ลูกท็อป ตีหลังลูก ให้หายได้อย่างรวดเร็ว

เราเน้นที่การให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติได้จริง ดังนั้นเราจึงแบ่งการเรียนเป็นภาคทฤษฎี 40% และภาคปฎิบัติ 60% โดยจะให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกงานการสอนกับนักเรียนจริงและมีเคสตัวอย่างให้ศึกษามากพอที่จะทำให้เกิดความเข้าใจและมีความชำนาญเช่นเดียวกับการได้ฝึกงานการสอนในโรงเรียนกอล์ฟระดับมาตรฐานสากลในต่างประเทศ

หลักสูตร"ศาสตร์แห่งการสอนวงสวิงชั้นสูง"เปรียบเสมือนแผนที่ชี้ทางลัดที่จะช่วยให้ท่านได้ความกระจ่าง รอบรู้ รู้จริง และทำได้จริง ซึ่งเป็นปัจจัยของการเป็นครูสอนวงสวิงชั้นเลิศ
- เวลาเรียน 25 ชั่วโมง
- ราคา 15,000 บาท
- รวมเอกสารประกอบการเรียน 50 หน้า หนังสือแก้-วงแบบมือโปร ซอฟต์แวร์วิเคราะห์วงสวิงด้วยคอมพิวเตอร์ ลูกซ้อม และน้ำดื่ม
- (ยังไม่เปิดรับสมัคร)
 
ปล. ผู้ที่จะเข้าอบรม "หลักสูตรศาสตร์แห่งการสอนวงสวิงชั้นสูง" จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม "หลักสูตรศาสตร์แห่งการพัฒนาวงสวิง" มาแล้ว
 

สนใจติดต่อหรือสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่...


ติดต่อ: Thai International Golf Teaching Academy
คุณสิทธิศักดิ์ นันทเทิม
ที่อยู่ : 20/15 สุขุมวิท 89/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260
มือถือ : 081-890-7542
แฟกซ์ : 02-331-9937, 02-748-1418
อีเมลล์ : pronid_golftime@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.tigta.in.th/main.htm

ข้อมูลสินค้าและบริการ
ไม่ระบุ
ติดต่อผู้ให้บริการ
n/a
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.