ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย หสม. เฉลิมกรุงโฟโต้แล็บ/ หสม. ราชดำเนินโฟโต้แล็บ
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 0-2280-0831-2, 0-228
22-09-08 527 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

หสม. ราชดำเนินโฟโต้แล็บ ศูนย์บริการ ล้าง อัด ขยาย ภาพสี
      หสม. ราชดำเนินโฟโต้แล็บ

ศูนย์บริการ ล้าง อัด ขยาย ภาพสี โดยเครื่องมือทันสมัย ภาพสี ภาพขยายใหญ่ ถ่ายภาพด่วน ล้างสไลด์ด่วน อัดภาพจากสไลด์
ทำฟิล์มจากภาพ บริการถ่ายภาพหมู่ อัดภาพจากสื่อดิจิตอล ไฟล์คอมพิวเตอร์ กรอบวิทยาศาสตร์ กรอบลอย
ถ่ายทำบัตรพนักงาน ทำสไลด์ดูราแทน และ จำหน่าย อุปกรณ์ถ่ายภาพ


สนใจติดต่อได้ที่...


ติดต่อ : หสม. ราชดำเนินโฟโต้แล็บ
ที่อยู่ : 57 Mansion 8 Rajdamnern Klang Avenue, Bavornniveth, Pranakhon, Bangkok 10200 Thailand.
โทรศัพท์ : 0-2280-0831-2, 0-2281-6975
โทรสาร : 0-2281-6975
อีเมลล์ :
info@digitaltophoto.com
เว็ปไซต์ : http://www.digitaltophoto.com

COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.