ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย aofeye.love
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ 6/999 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
Contact No. 0808106003/0853342322
22-04-13 400 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
เปิดรับสมัครแล้วจ้า!!!! ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2556
*******************
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี-โท-เอก เพื่อเข้าทำการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพทั้ง 2 วิทยาเขต [วิทยาเขตสะพานใหม่ และวิทยาเขตรังสิต] 
*********************
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีทุนการศึกษา 1.ประเภททุนให้ฟรีกับนักศึกษา ได้แก่ ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และทุนอื่นๆอีกมากมาย [มูลค่าทุน 30%, 50%, 100%] 2. ประเภททุนกู้ยืม กยศ. และ กรอ.
*********************
ระดับปริญญาตรี
*คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
*คณะบริหารธุรกิจ
*คณะศิลปศาสตร์
*คณะนิเทศศาสตร์
*คณะรัฐศาสตร์
ระดับปริญญาโท
*หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.S.IT.
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
*หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.
*หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต M.Ed.
-สาขาหลักสูตรและการสอน
*หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต M.Ed.
-สาขาการบริหารการศึกษา
*หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.
-สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ระดับปริญญาเอก
*หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D.
-สาขาการบริหารการศึกษา
*หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D.
-สาขาการจัดการ
***********************
อ่านรายละเอียด และเส้นทางติดต่อได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.northbkk.ac.th/
facebook : http://www.facebook.com/northbkk
***********************
แนะนำมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ : 
http://www.youtube.com/watch?v=BGeBsDuYCMY
http://www.youtube.com/watch?v=kjMLSe2nVF4
***********************
ที่อยู่ ; วิทยาเขตะสพานใหม่ 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม 10220
วิทยาเขตรังสิต 59 ถ.รังสิต-นครนายก [คลอง3] อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
***********************
โทรติดต่อโดยตรง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
วิทยาเขตสะพานใหม่ 0-2972-7200 #142, 144 และวิทยาเขตรังสิต 0-2533-1000 #102, 103
หรือโทรเบอร์ 08-0810-6003 [นายันทพล พันธุเดช ตำแหน่ง กิจกรรมพิเศษและการตลาด
ข้อมูลการเรียนการสอน
ไม่ระบุ
รายละเอียดผู้สอน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ติดต่อผู้ให้บริการ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ 6/999 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.