ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ที่ตั้ง
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ที่อยู่ : 215 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Contact No. 0-2675-5000
20-01-10 7407 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

แผนกพัฒนาเด็กเล็ก
               เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตของประเทศชาติ การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กให้เติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ ต้องอาศัยความรักความเอาใจใส่และการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เห็นความสำคัญในสิ่งนี้ และเห็นว่าโรงพยาบาลมีบุคคลากรแพทย์ พยาบาล และพี่เลี้ยงเด็กที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลด้านสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก ทั้งความพร้อมของสถานที่ การจัดสภาพแวดล้อมให้กับเด็กเพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพจึงได้จัดสถานเลี้ยงเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนขึ้นภายในบริเวณของโรงพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า แผนกพัฒนาเด็กเล็ก
บริการรับเลี้ยงเด็กประจำแบบไป-กลับ อายุ 2 เดือน - 3 ปีครึ่ง และเด็กวัยเรียน 3 - 10 ปี ในความดูแลของแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ณ อาคาร เสริมคุณหลุยส์เวย์ เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างเสริมพัฒนาสมรรถนะเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย สังคม สติปัญญา และจิตใจโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
การบริการรับฝากเลี้ยง

รูปแบบบริการ :: เด็กอยู่ประจำ
         
อาย :: 2 เดือน - 3 ปีครึ่ง
         
เวลา :: 06.00 - 18.30 น. ทุกวัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
         
อัตราค่าบริการ :: 6,800 บาท/เดือน
         
หมายเหตุ :: ผ่านการตรวจสุขภาพจากกุมารแพทย์โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ว่าปกติ
รูปแบบบริการ
:: เด็กกลุ่มวัยเรียน
                
เด็กช่วงปิดเทอม
                     
อายุ :: 3 - 10 ปี
                      
เวลา :: 06.00 - 19.00 น. ทุกวัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
                      
อัตราค่าบริการ :: อายุ 3 - 5 ปี 6,000 บาท/เดือน
                                                 
อายุ 6 - 10 ปี 5,000 บาท/เดือน
                
เด็กช่วงก่อนเข้าเรียน
                     
อายุ :: 3 - 10 ปี
                      
เวลา :: 06.00 - 09.00 น. ทุกวัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
                      
อัตราค่าบริการ :: 2,000 บาท/เดือน
    
เด็กช่วงหลังเลิกเรียน
              
อายุ :: 3 - 10 ปี
              
เวลา :: 14.00 - 19.00 น. ทุกวัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
              
อัตราค่าบริการ :: 2,500 บาท/เดือน
              
หมายเหตุ :: บริการสอนการบ้าน
              
เด็กช่วงหลังเลิกเรียน
                    
อายุ :: 3 - 10 ปี
                     
เวลา :: 14.00 - 19.00 น. ทุกวัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
                     
อัตราค่าบริการ :: 2,500 บาท/เดือน
                     
หมายเหตุ :: บริการสอนการบ้าน               รับฝากวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
                    
อายุ :: 2 เดือน - 10 ปี
                     
เวลา :: 07.00 - 18.00 น.
                     
อัตราค่าบริการ :: 400 บาท/วัน** อัตราค่าบริการนี้ รวมค่าอาหาร นม และอุปกรณ์ของใช้ ของเล่น เสื้อผ้าในช่วงระหว่างการรับฝากเลี้ยง

 
 ติดต่อ : โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ที่อยู่ : 215 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120โทรศัพท์ : 0-2675-5000อีเมลล์ :    tuarnruthai@saintlouis.or.th

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.saintlouis.or.th

โปรดระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ติดต่อผู้ให้บริการ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ที่อยู่ : 215 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.