ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย Smart Kids
ที่ตั้ง
88/11 หมู่บ้านกลางเมืองลูเซิร์น ซ.อ่อนนุช 46 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Contact No. 0-2184-8549
22-01-10 2490 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม


ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ

Smart Kids คือ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ ที่ให้บริการกระตุ้นพัฒนาการ
โดยนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพและใช้ทฤษฎี Sensory Integration Approach : SI
หรือที่เรียกในภาษาไทยว่า กระบวนการผสมผสานข้อมูลความรู้สึก
โดยเป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานด้านการแพทย์และใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการ
เด็กพิเศษกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอังกฤษ เป็นต้น
นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังได้มีการบริการด้านอื่นๆ
การแก้ไขการพูดโดยนักแก้ไขการพูด สำหรับเด็กที่มีปัญหาในด้านภาษา
การศึกษาพิเศษโดยนักการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านวิชาการและการเรียนรู้ในห้องเรียน
โปรแกรมว่ายน้ำโดยครูสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กที่ต้องการส่งเสริม ทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่
โดยใช้การว่ายน้ำที่เด็กๆชอบ เป็นสื่อในการกระตุ้นพัฒนาการ
ในแต่ละโปรแกรมจะมีครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในวิชาชีพนั้นๆ
ในบรรยากาศแบบกันเอง เป็นครอบครัว
เราพร้อมที่ให้การกระตุ้นพัฒนาการเด็กและความรู้ต่างๆ กับผู้ปกครอง
ในการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อยของท่าน เพื่อการแก้ไขปัญหาพัฒนาการของลูกน้อยอย่างถูกต้อง
มาปรึกษากับเราสิคะ ให้บริการอบอุ่นเป็นกันเอง แบบครอบครัว  พูดคุย ให้คำปรึกษา
การดูแลและให้บริการอย่างเป็นกันเอง ใส่ใจเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
พร้อมที่จะให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อย
เราพร้อมที่จะให้ความรู้ คำแนะนำกับผู้ปกครองในการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อยของท่าน
ให้ถูกวิธีและได้ผลในทางที่ดี หลังจากเรียนแล้วคุณครูจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการฝึกและ
การนำไปใช้ที่บ้านทุกครั้งเมื่อฝึกครบตามรอบแล้วทางศูนย์ฯจะจัดทำสรุปผลการกระตุ้นพัฒนาการ
เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าพร้อมวางแผนการรักษาในรอบต่อไปให้ผู้ปกครองรับทราบและร่วมมือ
กันในการวางแผนในการกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อยของท่าน


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.....


ติดต่อ :  Smart Kids
ที่อยู่ : 88/11 หมู่บ้านกลางเมืองลูเซิร์น ซ.อ่อนนุช 46 ถ.สุขุมวิท 77 
           แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250
เบอร์โทรติดต่อ :   0-2184-8549
มือถือ : 089-122-2203
อีเมลล์  :
iamsmartkids@yahoo.co.th
เว็บไซต์ : http://www.iamsmartkids.com

ติดต่อผู้ให้บริการ
88/11 หมู่บ้านกลางเมืองลูเซิร์น ซ.อ่อนนุช 46 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.