ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย โรงพยาบาลสุขุมวิท
ที่ตั้ง
1411 โรงพยาบาลสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพ
Contact No. 0 2391 0011-225
19-07-10 11741 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

โรงพยาบาลสุขุมวิท (Sukhumvit Hospital)      

     

 โรงพยาบาลสุขุมวิทได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520 ด้วยเงินทุนดำเนินการ 5 ล้านบาท 
ได้ทำการปรับปรุงตกแต่งอาคารเดิมจากที่เคยเป็นโรงพยาบาลสนาม ในชื่อว่า Fifth Field ของสหรัฐอเมริกา
มาเป็นโรงพยาบาลสุขุมวิท ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนรุ่นแรก ๆ ของกรุงเทพฯ ในช่วงนั้นซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา
ที่โรงพยาบาลของภาครัฐไม่สามารถให้บริการกับผู้ป่วยได้ดีเพียงพอ

โรงพยาบาลสุขุมวิทยังยึดมั่นในแนวทางเดิม คือ เน้นที่คุณภาพในการบริการ มีการจัดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
โดยเน้นความปลอดภัยในการดูแลรักษาเป็นหลัก เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย 
มีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงสถานที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา

ปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้นำระบบ ISO 9001 เวอร์ชั่น 2000 มาใช้งานในการให้บริการ
โดยได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2544
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ และคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ขอเป็นหน้าที่ของเรา โรงพยาบาลสุขุมวิท ที่จะคอยเฝ้าดูแลสุขภาพของท่านหรือคนใกล้ชิดของท่าน 
ให้มีชีวิตปลอดภัยอีกต่อ ๆ ไป

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญา
Policy Vision Mission and Philosophy


นโยบาย
โรงพยาบาลสุขุมวิท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการ 
 จึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการทั้งด้านการรักษาทางการแพทย์และบริการด้านอื่น ๆ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
โดยคำนึงถึงจริยธรรมและสิทธิผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

บุคลากรทุกคนพร้อมจะให้การดูแลรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ตลอดจนการบริการด้านอื่น ๆ
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างอบอุ่น สะดวกสบายและคำนึงถึงความปลอดภัย

เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว คณะผู้บริหารได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 และให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรอยู่เสมอ 
เนื่องจากบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญต่องานบริการที่มีคุณภาพ ด้วยจิตสำนึก รับผิดชอบต่อคุณภาพ 
บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนได้ให้บริการและปฏิบัติงาน โดยรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ 
ตลอดจนร่วมกันปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลสุขุมวิท จะให้การบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

โรงพยาบาลสุขุมวิท จะพัฒนาบริการด้านตา หู คอ จมูก และอื่น ๆ ( above the shoulder ) 
ให้อยู่ในระดับแนวหน้าภายใน 5 ปี

พันธกิจ
โรงพยาบาลสุขุมวิท จะพัฒนาระบบคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
เพื่อให้เกิดความอบอุ่นใจ ความพึงพอใจ และประทับใจอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลสุขุมวิท มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ เพื่อให้โรงพยาบาลฯ มีชื่อเสียงระดับแนวหน้า
ในการให้บริการด้านตา หู คอ จมูก และอื่น ๆ ( above the shoulder )

ปรัชญา

มองโลกในแง่ดีให้เป็นนิจ

มองชีวิตการทำงานให้สดใส

สร้างทีมงานด้วยรักและพลังใจ

สุขุมวิทก้าวไกลด้วยพัฒนาศูนย์รักษาโรคแผนกต่างๆ
*  ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
*  ศูนย์กุมารเวช
*  ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
*  ศูนย์ตา
*  ศูนย์ไตเทียม
*  ศูนย์ทันตกรรม
*  ศูนย์เลสิก
*  ศูนย์ศัลยกรรม
*  ศูนย์สูติ-นรีเวช
*  ศูนย์หู คอ จมูก
*  ศูนย์อายุรกรรม
*  คลีนิคผิวหนัง ศัลยกรรมเลเซอร์ และความงาม
*  คลีนิคกิจกรรมบำบัด

ติดต่อ: คุณสราธร วงษ์ยกุล
ที่อยู่: 1411 โรงพยาบาลสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพ
โทรศัพท์: 0 2391 0011
โทรสาร: 0 2714 0081
อีเมลล์: sukumvithp88@hotmail.com, info@sukumvithospital.com
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  http://www.sukumvithospital.com


ให้บริการมาเป็นเวลา
ไม่ระบุ
ติดต่อผู้ให้บริการ
1411 โรงพยาบาลสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพ
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.