ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย วนิดา ไกด์ภาษาอังกฤษ และไทย
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 081-4552933
09-01-09 175 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

วนิดา  ไกด์ภาษาอังกฤษ และไทย 

ไกด์ภาษาอังกฤษ และไทย พานักท่องเที่ยวไทย เที่ยวต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เที่ยวเมืองไทย
มีความรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปเต็มเปี่ยม
เพราะเราต้องเตรียมพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ตลอดเวลา  สื่อสารภาษาได้คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด
ราคาในการทัวร์แต่ละครั้งไม่แพงถ้าสนใจลองสอบถามตามข้อมูลข้างล่างนี้


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่...
ติดต่อ  : น.ส. วนิดา จันชุม
โทรศัพท์   : 081-4552933
e-mail : airra95@hotmail.com

COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.