ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 0 3524 1211 ??? 108
13-02-07 1957 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

 

   

   

 

                  จำหน่ายสินค้าที่ทำขึ้นจากเกล็ดปลาจริง จากเกล็ดปลาที่ไม่มีค่านำมาทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน หรือ เข็มกลัด รูปแบบและสีสันสวยงาม เช่น แจกัน, ช่อดอกไม้, กล่องสมุนไพร ฯลฯ  มีความคงทน ไม่ขึ้นรา แมลงไม่กัดกิน โดยเราได้ผ่านกระบวนการการย้อมสีและฟอกแล้ว รับประกันความสวย เพราะเป็นสินค้า Otop ระดับจังหวัด

 

ติดต่อ :  ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา

ที่อยู่ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ถ.เดชาวุธ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 0 3524 1211 ต่อ 108

อีเมลล์ :  neroligroup@yahoo.com

 

 

COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.