ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 08 1652 0610/08 5093 3214
13-02-07 33304 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

 

   

 

 

                     กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว รับสอน ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว เพื่อเป็นงานอดิเรก หรือไปประกอบอาชีพ ง่ายต่อการเรียนรู้เข้าใจง่าย เหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่สนใจ เรามีอุปกรณ์การสอนพร้อมสำหรับคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

 

ติดต่อ :  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว

ที่อยู่ : 23/21 หมู่ 6 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์ : 08 1652 0610, 08 5093 3214

อีเมลล์ :  sunun_m88@hotmail.com

ข้อมูลการเรียนการสอน
ไม่ระบุ
รายละเอียดผู้สอน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.