01 บาท
ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย ฟาร์มกบ ศิรดาฟาร์ม
ที่ตั้ง
121/1 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
Contact No. 0842303969
06-01-13 310 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

ฟาร์มกบ ศิรดาฟาร์ม เป็นฟาร์มกบแห่งแรกที่สามารถ เพราะลูกกบออกจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี
โดยธรรมชาติแล้ว ตั้งแต่เดือน ตุลาคม จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ กบจะไม่มีไข่ และไม่สามารถที่่จะเพราะลูกกบได้ (คนโบราณบอกว่ากบจำศิล) แต่ปัจจุบัน ฟาร์มกบ ศิรดาฟาร์ม ได้คิดค้นวิธีเพราะลูกกบให้ออกนอกฤดู ได้สำเสร็จแล้ว และมีลูกกบออกจำหน่ายตลอดทั้งปี การเลี้ยงกบนอกฤดูจะทำให้ผู้เลี้ยงได้ผลกำไรที่สูงมาก เนื่องจากไม่มีกบจากแหล่งธรรมชาติออกมาจำหน่าย รวมทั้งผู้เลี้ยงกบรายอื่นๆ ก็ไม่สามารถที่จะเพราะลูกกบ หรือหาซื้อลูกกบมาเลี้ยงในช่วง เดือน ตุลาคม จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ นี้ได้ทำให้กบเนื้อในท้องตลาดขาดแคลน เป็นสาเหตุให้ราคากบเนื้อ ในช่วงเวลาที่ได้กล่าวมาแล้ว สูงขึ้นมาก ซึ่งยังมีผู้เลี้ยงกบอีกจำนวนมากที่กำลังหาซื้อลูกกบอยู่ในขณะนี้ แต่ก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้ อย่าช้ารีบโทรมา ศิรดาฟาร์ม เบอร์.0842303969 (เรื้องจริงที่ต้องพิสูจน์)

รายละเอียดสัตว์เลี้ยง
ปลา และ สัตว์น้ำ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ติดต่อผู้ให้บริการ
121/1 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.