ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย อาจารย์เอ เปิดสอนขับรถยนต์
ที่ตั้ง
12/2 หมู่9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Contact No. 0865401325
01-04-13 83 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

อาจารย์เอ สอนขับรถยนต์

สอนขับรถตัวต่อตัวด้วยอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

สามารถทดลองเรียนก่อนได้ ก่อนตัดสินใจ

รับประความใจ พร้อมพาไปทำใบขับขี่ 1OO%

  อาจารย์เอ สอนขับรถยนต์ เปิดหลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจ  วิชาชีพครู สอนขับรถขั้นสูง ผ่านมาตารฐาน อาจารย์เอ มีงานรองรับ 

และยังมีหลักสูตรทดลองเรียน ก่อนตัดสินใจเรียน สำหรับผู้ทีสนใจ  จะเรียนขับรถยนต์ต้องการณ์จะใช้ รถในชีวิตประจำวันได้ อย่างปลอดภัย
มีบริการรับ ส่ง (ฟรี) อาจารย์มีประสบการณ์การสอนเกือบ 20ปี  พร้อมรับรองผลการขับพาไปทำใบขับขี่


สอนด้วยรถยนต์ที่สมรรถนะ สภาพดี เน้นความปลอดภัย เพื่อความมั่นใจสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ นักเรียนสามารถดูสภาพรถก่อนได้

อาจารย์ 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์มามากกว่า 15 ปี

สอนในสนามขับรถของโรงเรียนในชั่วโมงแรก ๆ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้พื้นฐานการขับรถที่ดี จนมีความชำนาญ และคุ้นเคยกับการขับรถ

จากนั้นจะพาออกถนนใหญ่ เพื่อเน้นประสบการณ์บนท้องถนนการเปลี่ยนช่องทางการจราจร การกลับรถ การใช้สัญญาณไฟ การจอดรถบน

ห้างสรรพสินค้าหรือลานจอดรถ นักเรียนจะได้เรียนรู้กฎจราจร สัญญาณไฟจราจร ป้ายสัญลักษณ์การจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน

จากการขับรถออกถนนใหญ่ในชั่วโมง เรียน โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย หรือน่าเบื่อ

นักเรียนสามารถเลือกเส้นทางการขับรถได้เอง โดยบอกอาจารย์ผู้สอน ทางโรงเรียนจะพาไปทุกที่ เว้นแต่นักเรียนมีความประสงค์จะขึ้นทางด่วน สามารถพาขึ้นทางด่วนได้ แต่ค่าทางด่วนนักเรียนต้องเป็นผู้ออก เมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเรียน การสอน ทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ

ทุกกรณี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเรียกเก็บ นักเรียนเพิ่มเติม ทุกหลักสูตรมีเอกสารแจก เพื่อใช้อ่านประกอบการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี

สำหรับทุกหลักสูตร ทางโรงเรียนมีบริการพาไปทำใบขับขี่จนกว่าจะผ่าน โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม และไม่นับรวมอยู่ในชั่วโมงเรียน


อาจารย์เอ สอนขับรถยนต์

ที่อยู่   12/2 หมู่9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000


เบอร์ติดต่อ  086-540-1325


http://www.a-autodriving.com


info@a-autodriving.com

ติดต่อผู้ให้บริการ
12/2 หมู่9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.