ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 08-6306-5572, 08-630
25-11-08 1394 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

ดับเบิ้ลเอ็นจอย แพ็คเกจสุดประหยัด

Double Enjoy   มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว สุดแสนจะโรแมนติก ปาย – ปางอุ๋ง
บนเส้นทาง 1,864 โค้ง จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน  
 
วันแรก  กรุงเทพ – อ.แม่แตง
 
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท. สนามเป้า โดยมีทีมงานบริการในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ออกเดินทางสู่ จ. เชียงใหม่ ด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - สะพานประวัติศาสตร์ - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - น้ำตกหมอแปง - ปาย 
06.00 น. ถึง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ทำธุระส่วนตัว ชมสุดยอด ทะเลหมอก ณ จุดชมวิวกิ่วลม
07.30 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารของ อช.  
08.30 น. มุ่งหน้าสู่ อ.ปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์
10.00 น. นมัสการพระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู 
11.00 น. ชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล ชม บ้านดิน ชิมชา จากนั้นแวะ น้ำตกหมอแปง
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (2)
13.30 น. Check in เข้าที่พัก ณ สวนดอยรีสอร์ท หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย  
15.00 น. พาไปเดินเล่น ตลาดเมืองปาย อิสระในการช็อปปิ้ง ของที่ระลึกจากร้านดัง เช่น ร้านมิตรไทย , ชิมกาแฟแสนอร่อยจาก ร้าน All About Coffee
17.30 น. พาไปชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายยามเย็น ณ วัดพระธาตุแม่เย็น
18.30 น. บริการอาหารเย็น (3) บรรยากาศริมน้ำปาย สุดแสนจะโรแมนติก ณ ปายริเวอร์คอนเนอร์ จากนั้นอิสระในการท่องราตรี เดินเล่นในตลาดปาย ยามค่ำคืน ชิมโรตีหลากรส ช็อปปิ้ง ของที่ระลึกอีกรอบ
21.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย Good night …… zzzzzz 
 
วันที่ 3  จุดชมวิวปางมะผ้า - ถ้ำปลา - ภูโคลน - บ้านรักไทย 
 
06.00 น. ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ กับกาแฟถ้วยโปรด ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว ว๊าวววววว
07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. เตรียมตัว Check out อำลาเมืองปาย
08.30 น. ออกเดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารบริเวณถ้ำปลา
13.00 น. ชม ถ้ำปลา ชมธรรมชาติอันสวยงาม และ ปลาพลวงหิน ขนาดใหญ่แหวกว่ายทวนกระแสน้ำ ณ ปากถ้ำ
14.00 น. เดินทางต่อไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย
16.00 น. มุ่งสู่ บ้านรักไทย Check in เข้าที่พัก รักไทยรีสอร์ท
17.30 น. พาไปชม บ้านดิน และ วิถีชีวิตของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง
19.00 น. บริการอาหารเย็น แบบยูนาน (6) จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ 
 
วันที่ 4 ปางอุ๋ง - พระธาตุดอยกองมู – สวนสนบ่อแก้ว - ออบหลวง 
 
06.00 น. ตื่นเช้ามาชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบๆทะเลสาบ ปางอุ๋ง ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย
08.00 น. บริการอาหารเช้า (7) และชิมกาแฟสด ที่ บ้านลุงปาละ 
09.00 น. กลับรีสอร์ท Check out ออกเดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
11.00 น. นมัสการองค์ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอก จากมุมสูง และเลือกชมเลือกซื้อ ของฝาก ของที่ระลึก
จากนั้น เที่ยวชมความงามของ วัดจองคำ เป็นวัดที่สร้างแบบศิลปะไทยใหญ่ ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต
จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักที่งดงามและภาพเขียนพุทธชาดกบนกระจก ที่ วัดจองกลาง 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านใบเฟิร์น 
13.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
16.00 น. แวะชม สวนสนบ่อแก้ว ต้นสนสองใบและสนสามใบปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง
17.00 น. แวะชม ออบหลวง (UNSEEN) แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ประติมากรรมทางธรรมชาติ เขาหินจูบกัน
18.30 น. บริการอาหารเย็น (9) ณ ร้านน้องแบงค์ 
19.30 น. ออกเดินทางกลับ กทม.  
 
วันสุดท้าย  กรุงเทพฯ
 
05.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 


สอบถามข้อมูลได้ที่....

ดับเบิ้ลเอ็นจอย (Double Enjoy)
ที่อยู่ : 89/87 หมู่ 3 หมู่บ้านเพอร์เฟค พาร์ค ถ.ประชาอุทิศ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140
เบอร์โทรติอต่อ : 08-6306-5572, 08-6306-5573
Fax: 0-2191-6178 089-2049121
อีเมลล์ :
DoubleEnjoy@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.DoubleEnjoy.com
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.