ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย Itsworks Ltd., Part.
ที่ตั้ง
94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ครังสิต ชั้น3 ห้อง FCS.117 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Contact No. 02-9585856-7
18-05-09 5051 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

  E-Passport และ ขั้นตอนการดำเนินการขอเล่ม Passport 

คือหนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (technical Specifications)
ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกต่างจาก หนังสือเดินทางแบบเดิม ดังนี้

                                                         
                                                         
- มีการบันทึกข้อมูลชีวะภาพ (biometric data) ได้แก่ ลายนิ้วมือ รูปใบหน้า ไว้ใน 
Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง

- สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง Automatic Gate ณ จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ
โดยมีการตรวจพิสูจน์โดยอัตโนมัติเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในหนังสือเดินทางกับผู้ถือหนังสือเดินทาง (1:1)

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...

Itswork Ltd.Part

94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ครังสิต ชั้น3 ห้อง FCS.117 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 Tel : 02-9585856-7
Fax :  02-9585856
เวลาทำการ: จันทร์ -อาทิตย์ 10:30-19:00 น.
อีเมลล์ : 
admin@itswork.co.th
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.itswork.co.th/
ให้บริการมาเป็นเวลา
ไม่ระบุ
ติดต่อผู้ให้บริการ
94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ครังสิต ชั้น3 ห้อง FCS.117 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.